HELSENORGE

Nevrofysiologi, Drammen sykehus

Vi utfører spesialundersøkelser, som for eksempel EEG og nevrografi, på pasienter med nevrologiske lidelser fra alle kommunene som er tilknyttet Vestre Viken.

Fant du det du lette etter?