HELSENORGE

Nevrologisk sengepost, Drammen sykehus

Vi utreder og behandler pasienter med nevrologiske lidelser som er innlagt på sykehuset. Vi har også en egen enhet for slagbehandling.

Fant du det du lette etter?