HELSENORGE

Sosionomtjenesten, Drammen sykehus

Vi gir råd, veiledning og praktisk hjelp slik at pasienter og pårørende finner fram i behandlingsapparatet. Sosionomtjenesten består av spesialutdannede sosionomer innen voksenpsykiatri, helhetlig rehabilitering, veiledning, menneskerettigheter og flerkulturell forståelse. Vi arbeider innenfor det sosialmedisinske og psykososiale feltet av behandlingen.

Fant du det du lette etter?