HELSENORGE

Barne- og ungdomsavdelingen, Drammen sykehus

Vi utreder og behandler barn og ungdom i Vestre Viken med medisinske diagnoser opp til 18 år. Vi har også ansvar for pasienter fra Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA) som har behov for somatisk utredning og behandling. Barn og ungdom med problemstillinger innen kirurgi, ortopedi, øre, nese, hals og øye, behandles hos oss til de er 16 år. Barn og ungdom med ortopediske og kirurgiske problemstillinger, som har Bærum sykehus som sitt lokalsykehus, får helsehjelp der. Unntaket er barn fra 0–3 år med hodeskader hvor det er behov for innleggelse med observasjon.
Fant du det du lette etter?