HELSENORGE

Barne- og ungdomsseksjonen, Drammen sykehus

Barne- og ungdomsseksjonen består av et barnemottak hvor barn kan ligge til observasjon og en sengeenhet med vanlige pasientrom, kontaktsmitteisolat og rom for barn som har behov for kontinuerlig overvåkning. De største pasientgruppene hos oss er barn og ungdom med infeksjoner, astma/allergi, pustebesvær, diabetes, kreft, nevrologi og barn med ernæringsproblematikk. I tillegg innlegges barn og ungdom med kirurgiske, ortopediske, øre-, nese-, hals- og øyediagnoser her.

Fant du det du lette etter?