HELSENORGE

Barn/ungdom poliklinikk og dagbehandling, Drammen sykehus

Vi utreder, behandler og følger opp barn og ungdom når det gjelder stoffskiftesykdommer (for eksempel diabetes), mage- og tarmsykdommer, allergier, nyre- og urinveissykdommer, nevrologiske sykdommer, hjertesykdommer, lungesykdommer, blodsykdommer, kreft, immunsviktsykdommer og infeksjonssykdommer.

Fant du det du lette etter?