HELSENORGE

Forløpskoordinatorer for Psykisk helse og rus

Alle enheter i spesialisthelsetjenesten som utreder og behandler innen psykisk helse og rus har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal være din kontaktperson, og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg i utrednings- og behandlingsforløpet.

Forløpskoordinatoren er også kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.

Fant du det du lette etter?