Forløpskoordinatorer for kreft

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal være din kontaktperson og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg fra utredningen starter til en diagnose er bekreftet eller avkreftet - og eventuell behandling startes. Forløpskoordinatoren er også kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.
Fant du det du lette etter?