Forløpskoordinatorer for kreft

Alle sykehus som utreder og behandler kreft har egne forløpskoordinatorer. Forløpskoordinatoren skal være din kontaktperson og bidra til at du får veiledning og føler deg trygg fra utredningen starter til en diagnose er bekreftet eller avkreftet - og eventuell behandling startes. Forløpskoordinatoren er også kontaktpersoner for pårørende, fastleger og andre aktuelle i kommunehelsetjenesten.
Mer info og kontaktinformasjon til forløpskoordinatorene

Forløpskoordinatorer for kreft

Forløpskoordinatoren skal sørge for kontinuitet i hele pakkeforløpet. Det vil si at utredning, behandling og oppfølging skjer uten unødig ikke-medisinsk begrunnet ventetid.

Hva kan en forløpskoordinator hjelpe med?

  • Spørsmål om sykdom og behandling. Medisinske spørsmål besvares av lege på sykehuset. Forløpskoordinatoren vil videreformidle kontakt med sykehuslege ved behov.
  • Spørsmål vedrørende kontakt med andre sykehus
  • Ventetider og plan for videre oppfølging
  • Kontakt med kommunehelsetjenesten og andre samarbeidende instanser

Forløpskoordinatorer i Vestre Viken

Forløpskoordinatorene ved sykehuset du følges opp ved kan i hovedsak kontaktes på telefon mandag–fredag kl. 09:00–14:00, med noen unntak som du kan se i listen under. Har du behov for kontakt med helsepersonell på kveldstid, helg eller helligdag må du ta kontakt med din kommunale legevakt. Har du avtale om direkteinnleggelse skal du følge de retningslinjer du er informert om.

Kontaktinfo

Akutt leukemi

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642 

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240 

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872  

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08:00–15:00.

Barnekreft 

Drammen:

Hilde Rønningen Øfstedal
Telefon: 32 80 31 13

Benmargskreft (myelomatose)

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82  

Blærekreft

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Hovedansvarlig: Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70 

Kristin Sønju
Mobil: 901 83 672

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.

Brystkreft

Felles i Vestre Viken: Brystdiagnostisk senter i Drammen

Maren-Kathrine Guriby Spillum
Mobil: 970 47 389

Bukspyttkjertelkreft

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.

Diagnostisk pakkeforløp

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08:00–15:00. 

Eggstokkreft

Bærum:

Elisabeth Fjellestad
Mobil: 67 80 93 65

Drammen:

Ellen Sunne
Telefon: 476 86 272

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Sissel Gro Fleischer
Telefon: 32 11 64 75

Føflekkreft

Felles i Vestre Viken: Bærum sykehus

Marita Tegnander
Mobil: 468 81 194

Galleveiskreft

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.

Hjernekreft

Drammen:

Tone Lahaug Nilsen
Telefon: 32 80 47 69

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08:00–15:00.

Hode-halskreft 

Felles i Vestre Viken: Øre-nese-halsavdelingen i Drammen utreder om det foreligger kreft og henviser til Oslo universitetssykehus. Selve pakkeforløpet ivaretas i sin helhet av Øre-nese-halsavdelingen ved Oslo universitetssykehus.

Kronisk lymfatisk leukemi

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08:00–15:00.

Livmorhalskreft  

Bærum:

Elisabeth Fjellestad
Mobil: 67 80 93 65

Drammen:

Ellen Sunne
Telefon: 476 86 272

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Sissel Gro Fleischer
Telefon: 32 11 64 75

Livmorkreft

Bærum:

Elisabeth Fjellestad
Mobil: 67 80 93 65

Drammen:

Ellen Sunne
Telefon: 476 86 272

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Sissel Gro Fleischer
Telefon: 32 11 64 75

Lungekreft

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08:00–15:00.

Lymfekreft (Lymfomer)  

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08:00–15:00.

Metastaser

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08:00–15:00.

Myelomatose (benmargskreft)

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08:00–15:00.

Nevroendokrine svulster

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.

Nyrekreft

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Hovedansvarlig: Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70 

Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.

Peniskreft  

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Hovedansvarlig: Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70 

Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.

Primær leverkreft

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Ringerike:

Lisbeth Engen
Mobil: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 08:00–15:00.

Prostatakreft

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Telefon: 954 78 365 

Drammen:

Hovedansvarlig: Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672

Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.

Sarkom

Drammen:

Hovedansvarlig: Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672
 
Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 915 61 018
Telefontid: Mandag til torsdag kl. 09:00-14:00.

Skjoldbruskkjertelkreft

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Anne Skogli
Telefon: 32 86 23 60

Spiserørs- og magesekkreft

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Mobil: 900 38 642

Drammen:

Hilde Helgeland
Mobil: 954 55 240

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.

Testikkelkreft

Bærum:

Mette Bråthen Njie
Mobil: 954 78 365

Drammen:

Hovedansvarlig: Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70 

Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.

Tykktarms- og endetarmskreft

Bærum:

Cathrine Winsnes Lange og Beate Snaunes Flem
Telefon: 900 38 642 

Drammen:

Hovedansvarlig: Kristin Sønju
Telefon: 901 83 672 
Mari Strøm Andersen
Telefon: 32 80 39 70

Kongsberg:

Ingeborg Moe Ravnås
Mobil: 918 11 872

Ringerike:

Merete Svendsrud
Telefon: 32 11 66 82
Telefontid: Tirsdag, onsdag og torsdag, kl. 12:00–14:00.
 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?