Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus forsker på sykdommer som rammer store pasientgrupper. Vårt mål er å forebygge sykdom, forbedre behandling og bidra til persontilpasset behandling. Vi gjennomfører store prosjekter innenfor våre satsningsområder og bistår forskere ved alle avdelinger på Bærum sykehus. Vi samarbeider bredt med andre forskergrupper både nasjonalt og internasjonalt.

Les mer om Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus

Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Oppgaver

Forskning er langsiktig arbeid, og selv mange år etter at deltagere har vært involvert produserer vi resultater og artikler. Ofte gjør funnene at vi reiser nye spørsmål som leder til nye studier. Det er som et puslespill – når en brikke finner sin plass, leter vi etter den neste for å se det store bildet.

Hjerte og hjerne er et satsingsområde for forskning i Vestre Viken. Hovedvekten av forskningen ved avdelingen ligger innen dette feltet, med fokus på atrieflimmer og hjerneslag, slik som:

 • Arvelige årsaker
 • Faktorer i blodet som er forbundet med sykdom (biomarkører)
 • Bildediagnostikk (ultralyd og MR)
 • Forskjellige former for behandling
 • Screening for atrieflimmer

Andre forskningsområder:

 • Rehabilitering etter hoftebrudd
 • Sykdommer hos eldre
 • Henvisninger mellom fastlege og sykehus
 • Blodtrykk og sirkulasjon hos kvinner under fødsel
 • Avleiringssykdom i nyrer
    

Avdelingens kompetanse og utstyr

Forskningskompetanse

I Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus har vi mange års erfaring og utstrakt kompetanse innen planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter, samt publisering av resultater både i vitenskapelige og allmenne fora.

Avdelingen er sertifisert etter ISO9001:2015-standard.

Utstyr

Vi har avansert utstyr for ultralyd av hjerte og blodårer, arbeidsbelastnings-EKG med måling av maksimalt oksygenopptak, samt etablert arbeidsflyt for biobank med døgnkontinuerlig overvåking.

Organisering

Avdelingen ledes av professor Arnljot Tveit, som også er forskningsansvarlig på Bærum sykehus.

Forskergrupper, nettverk og samarbeid

 • Heart and brain research group
  Er den største forskergruppen og omfatter forskere som arbeider med prosjekter innenfor satsingsområdet hjerte og hjerne.
 • Bærum Interdisciplinary Musculoskeletal Research Group
  Er en tverrfaglig forskningsgruppe og omfatter forskere i Ortopedisk avdeling, Fysioterapiavdelingen og Forskningsavdelingen Bærum sykehus.
 • Norwegian Atrial Fibrillation Research Network (afib.no)
  Er et forskningsnettverk som ledes av Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus.
 • Samarbeid med andre
  Avdelingen samarbeider bredt nasjonalt og internasjonalt.

Ansatte i Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus

Arnljot Tveit.

Arnljot Tveit

Avdelingssjef ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Overlege ved Atrieflimmersenteret, Bærum sykehus
Professor II ved Hjertemedisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
Leder av Norwegian Atrial Fibrillation Research Network

arnljot.tveit@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Epidemiologi
 • Screening
 • Upstream therapy
 • Rytmekontroll
 • Frekvenskontroll
 • Antitrombotisk behandling
 • Electrokardiologi
 • Ekkokardiografi
 • Biomarkører
 • Genetikk
 • Cerebrovaskulær sykdom

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Info kommer snart
 2. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart
 3. Rate Control in Atrial Fibrillation (RATAF II)
  Rolle: Info kommer snart
 4. Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer (RATAF II)
  Rolle: Info kommer snart
 5. Troponins in Atrial Fibrillation (TROPAF)
  Rolle: Info kommer snart
 6. Mechanisms of Atrial Fibrillation Symptoms
  Rolle: Info kommer snart
 7. OMega-3 fatty acids in Elderly patients with Myocardial Infarction (OMEMI)
  Rolle: Info kommer snart


 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: Info kommer snart

 2. Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart
 3. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Info kommer snart   

Guri Hagberg.

Guri Hagberg

Stipendiat tilknyttet Seksjon for geriatri, slag og rehabilitering ved Bærum sykehus
Lege hos Seksjon for hjerneslag ved Ullevål sykehus, OUS

guri.hagberg@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Kardiovaskulære risikofaktorer
 • Hjerneslag
 • Kognitive endringer etter hjerneslag

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. CAST-prosjektet - Kognisjon etter hjerneslag
  Rolle: Info kommer snart
   

Ingrid E. Christopersen.

Ingrid Elisabeth Christophersen

Forsker, lege og PhD ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Ingrid.Elisabeth.Christophersen@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Epidemologi
 • Genetikk
 • Genomikk
 • Patofysiologi
 • Kardiovaskulære risikofaktorer
 • Kjønnsforskjeller

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart


  

 1. Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart   

Katrine Enge.

Katrine Enge

Stipendiat og lege ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Katrine.Enge@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Frekvenskontroll
 • Frekvensvariasjon
 • Kardiopulmonal belastningsundersøkelse og arbeidskapasitet
 • Biomarkører
 • Ekkokardiografi (ultralyd av hjertet) 
 • Livskvalitet

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Rate Control in Atrial Fibrillation (RATAF II)
  Rolle: Phd-kandidat / Stipendiat

 2. Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer? (RATAF II)
  Rolle: Phd-kandidat / Stipendiat


    

Kristi Elisabeth Heiberg.

Kristi Elisabeth Heiberg

Forsker ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Rådgiver helsefag, fysioterapeut, PhD
Førsteamanuensis ved OsloMet - storbyuniversitetet

Kristi.Elisabeth.Heiberg@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Fysioterapi
 • Rehabilitering
 • Ortopedi
 • Ortogeriatri
 • Kvantitativ og kvalitativ metodikk

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

Ingen studier for øyeblikket.


    

Kristine Seland Folkenborg.

Kristine Seland Folkenborg

Avdelingskonsulent og nettverkskoordinator ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Kristine.Seland.Folkenborg@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Ingen områder å vise for øyeblikket.

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Info kommer snart
 2. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart
 3. CMR
  Rolle: Info kommer snart


 

 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: Info kommer snart
 2. Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart   

Hege Beate Ihle-Hansen.

Hege Beate Ihle-Hansen

Forsker, overlege, PhD og post.dok ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus
Lege hos Seksjon for hjerneslag ved Ullevål sykehus, OUS

Hege.Ihle-hansen@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Ingen områder å vise for øyeblikket.

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Veileder for doktorgradsstipendiat Håkon Ihle- Hansen.
 2. Cognition After Stroke (CAST)
  Veileder for doktorgradsstipendiat Guri Hageberg.
 3. Norwegian Cognitive impairment after stroke (Nor-COAST)
  Veileder for doktorgradsstipendiat Ragnhild Munthe Kaas.


    

Marius Myrstad.

Marius Myrstad

Forsker, lege og PhD ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Marius.Myrstad@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Trening og atrieflimmer
 • Delirium hos akutt syke eldre
 • Delirium etter hoftebrudd
 • Lunger og luftveier – Covid-19

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Info kommer snart
 2. Birkebeiner Atrieflimmer-studien
  Rolle: Info kommer snart
 3. Birkebeiner-II
  Rolle: Info kommer snart
 4. VAKT-studien
  Rolle: Info kommer snart
 5. Molecular and imaging biomarkers in delirium and dementia
  Rolle: Info kommer snart


    

Mona Olufsen.

Mona Olufsen

Rådgiver kvalitet og forskningssykepleier ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Mona.Olufsen@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Rytmekontroll
 • Elektrokardiologi
 • Biomarkører

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Info kommer snart
 2. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart

 3. Rate Control in Atrial Fibrillation (RATAF II)
  Rolle: Info kommer snart
 4. Predictors for recurrence of atrial fibrillation after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Info kommer snart
 5. Biomarkers in Ablation of Atrial Fibrillation (BABLAF)
  Rolle: Info kommer snart


 

 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: Info kommer snart
 2. Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart
 3. Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer? (RATAF II)
  Rolle: Info kommer snart   

Sophia Onarheim.

Sophia Onarheim

Kardiologisk sykepleier ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Sophia.Onarheim@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Epidemiologi
 • Rytmekontroll

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Omemi-studien
  Rolle: Forskningssykepleier

 2. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Forskningssykepleier

 3. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Forskningssykepleier


 

 1. Ingen prosjekter for øyeblikket.   

Steve Enger.

Steve Enger

Ekkotekniker og intensivsykepleier ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Steve.Enger@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Ingen områder å vise for øyeblikket.

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Info kommer snart
 2. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart
 3. Rate Control in Atrial Fibrillation (RATAF II)
  Rolle: Info kommer snart

 4. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Info kommer snart

 5. Biomarkers in Ablation of Atrial Fibrillation (BABLAF)
  Rolle: Info kommer snart

 6. CASAF
  Rolle: Info kommer snart


 

 1. Akershus hjerteundersøkelse (ACE) 1950
  Rolle: Info kommer snart

 2. Genetiske årsaker til atrieflimmer (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart
 3. Betablokker eller kalsiumblokker ved kronisk hjerteflimmer? (RATAF II)
  Rolle: Info kommer snart
 4. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Info kommer snart   

Vigdis Bruun-Olsen.

Vigdis Bruun-Olsen

Forsker, fysioterapeut og PhD ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Vigdis.Bruun-Olsen@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Fysioterapi
 • Rehabilitering
 • Ortopedi og ortogeriatri
 • Kvantitativ og kvalitativ metodikk

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

Ingen studier for øyeblikket.


    

Trygve Berge.

Trygve Berge

Forsker, lege og PhD ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Trygve.Berge@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Epidemiologi
 • Screening
 • Ekkokardiografi (ultralyd av hjertet)
 • Biomarkører
 • Lunger og luftveier – Covid-19

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Info kommer snart


    

Silje Madeleine Kalstø.

Silje Madeleine Kalstø

Lege og stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Silje.Madeleine.Kalsto@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Epideimologi
 • Genetikk

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Genetics in Atrial Fibrillation (GENAF)
  Rolle: Info kommer snart


    

Peter Selmer Rønningen.

Peter Selmer Rønningen

Lege og stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Peter.Selmer.Ronningen@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer, venstre atrium volum og funksjon

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Info kommer snart


    

Magnar Gangås Solberg.

Magnar Gangås Solberg

Lege og stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Magnar.Gangas.Solberg@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Atrieflimmer
 • Ekkokardiografi
 • Venstre atrium, volum og funksjon

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Akershus Cardiac Examination (ACE) 1950 study
  Rolle: Phd-kandidat / Prosjektmedarbeider


    

Elizabeth Lyster Andersen.

Elizabeth Lyster Andersen

Lege og Stipendiat ved Forskningsavdelingen, Bærum sykehus

Elizabeth.Lyster.Andersen@vestreviken.no

Forskningsområder:

 • Hjerte
 • Atrieflimmer
 • Biomarkører
 • Lunger og luftveier – Covid-19

Studier, prosjekter, artikler, publikasjoner og grupper:


Studier

 1. Predictors of Atrial Fibrillation recurrence after electrical cardioversion (PRE-ELECTRIC)
  Rolle: Info kommer snart


 Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Gå inn sykehusets hovedinngang og følg adkomstbeskrivelse på informasjonstavlen. Vi holder til i 3. etasje.
Telefon
67 80 95 44 eller 67 81 44 72
For deltakere i forskningsprosjekter 67 80 98 57
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 DRAMMEN
Bærum sykehus
Besøksadresse
Sogneprest Munthe-Kaas vei 100,1346 Gjettum(Kart)
Postadresse: Vestre Viken HF, Postboks 800, 3004 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525 eller 67 80 94 00
Det er ikke dyrere å ringe til femsifret nummer enn til vanlig telefonnummer.
E-post

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Bærum sykehus

På apoteket ved Bærum sykehus kan du få ekspedert resepter og kjøpe reseptfrie legemidler og sykepleieartikler.

Åpningstider og kontaktinformasjon

Apoteket ligger til venstre når du kommer inn hovedinngangen på sykehuset.

Avbestille eller endre time

Hvis du skal avlyse eller endre time, må du gjøre det senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.

Informasjon om hvor og når du skal møte finner du på innkallingsbrevet ditt.

Du kan avlyse eller endre avtalt time på to måter:
 

1. Time til innleggelse på sykehus

Hvis du skal legges inn på sykehus og vil avlyse timen eller endre tidspunkt, ring avdelingen og gi beskjed. Telefonnummer finner du i innkallingsbrevet du har mottatt, eller på avdelingssiden til avdelingen du skal møte hos. Du kan eventuelt ringe sentralbordet på telefon 03525 og be om å bli satt over til avdelingen du skal til.

2. Time til poliklinikk, dagbehandling eller røntgen

Hvis du har time ved en av våre poliklinikker, skal til dagbehandling eller ta røntgenbilde (MR/CT/annen bildediagnostikk), kan du logge deg inn på minjournal.no og gjøre endringer der.  Avdelingene får dessverre ikke svart deg via Min Journal, men sender deg nytt innkallingsbrev i posten.

MERK

 • Du kan ikke avbestille eller endre time ved å sende oss e-post eller melding på sosiale medier som Facebook, Twitter eller liknende. Dette er for å overholde personvernloven og pasientsikkerhetsloven.

 • Avbestiller du timen for sent må du betale gebyr.

 • Mange av våre avdelinger har lange ventelister, det kan derfor ta tid før du får en ny timeavtale.

Besøkstider / visittider

​Besøkstider Bærum sykehus

Besøksregler i koronapandemien:

På grunn av koronapandemien er Vestre Viken og alle våre behandlingssteder og avdelinger i beredskap. Dette betyr at det er en rekke endringer fra hvordan ting fungerer ved normal drift. Dette påvirker blant annet muligheter og prosedyrer for besøk.

Det er besøksrestriksjoner pga. situasjonen rundt koronasmitte i Norge og at sykehuset er i beredskap. Se mer info her.

   

Besøksregler ved normal drift:

Sykehuset er ikke i normal drift, men i beredskap. Derfor er det reglene for besøk du finner via lenken over som gjelder nå, men ved normal drift gjelder følgende regler for besøk:

 • Intensiv: Ingen faste besøkstider. Kontakt personalet ved ankomst. 

 • Gynekologisk seksjon: kl. 18:00-19:00 alle dager.  Hvis pasienten har enerom er vi ikke strenge på når de får besøk utenom dette.

 • Barsel: det er barselkvinnen som bestemmer hvem som skal komme på besøk og når det passer.

 • Medisinske sengeposter (hjerte-/lunge-seksjon, generell medisin, infeksjonspost, geriatri, slag og rehabilitering, medisinsk observasjonspost, ortopedisk sengepost): kl. 14:00-15:00 og kl. 18:00-19:00 alle dager.

 • Kirurgisk sengepost: kl. 14:00-15:00 og 18:00-19:00 alle dager.

Vent med å komme på besøk hvis du selv er syk

Vi ber om at du venter med å komme på sykebesøk hvis du selv er syk, for eksempel har omgangssyke eller er forkjølet.

Betaling (gebyr) hvis du ikke møter til timen

Gebyr hvis du ikke møter til timen

Vestre Viken og alle våre behandlingssteder er i beredskap på grunn av koronapandemien. Dette medfører en rekke endringer fra drift i en normal situasjon.

I forbindelse med koronaviruspandemien er det bestemt i «Forskrift om betaling frå pasientar for poliklinisk helsehjelp i spesialisthelsetenesta» «§ 7 Gebyr når pasienten ikkje møter», at det ikke er anledning til å kreve gebyr fra pasienter for manglende oppmøte under koronarsituasjonen. Dette gjelder frem til 1. september 2020.

Vi er for tiden i en beredskapssituasjon, ikke en normal situasjon, men etter koronasituasjonen vil det være følgende som gjelder:

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før. Sier du ikke ifra innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.

Informasjon om hvordan du avlyser eller endrer time finner du under avsnittet «Avlyse eller endre time» på denne siden.

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel.

 I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta evt. med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Har du fått frikort? Husk å ta det med til timen

Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
Les mer om frikort hos helsenorge.no

Ta med bankkort
Sykehusene våre har ikke lenger noe system for å ta imot kontanter og ønsker derfor at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Norske statsborgere har i de fleste tilfeller rett til gratis behandling, eller behandling mot en relativt liten egenandel innenfor det norske helsevesenet, men det er mange situasjoner der personer kan falle utenfor denne ordningen, eller hvor det finnes andre ordninger. Noen eksempler på dette kan være at du ikke har norsk personnummer, at du ikke er norsk statsborger, at du er flyktning eller asylsøker, at du er EØS-borger eller utenlandsk student, arbeidstaker, pensjonist eller turist som ønsker helsehjelp i Norge mfl.

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss.

Blomster

​Blomster på Bærum sykehus

På grunn av allergier og infeksjonsfare er noen avdelinger blomsterfrie.

På Bærum sykehus er det ikke tillatt med blomster i pasientområdet på intensivavdelingen eller på medisinsk overvåkning. 

Dekning av reiseutgifter

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Hjemreise - hva må du huske på før du drar hjem fra sykehuset?

​Vi anbefaler alle pasienter å være aktive deltagere i egen utredning og behandling.

Før du blir utskrevet bør du få vite:

 • Om dine nye medisiner påvirker evnen til å kjøre bil eller arbeide med farlig utstyr
 • Hvem du skal kontakte dersom du har spørsmål om behandlingen
 • Om du skal ha noen oppfølging av helsetjenesten etter utskrivelsen

Tips til hva du kan spørre helsepersonellet om før du blir utskrevet:

 • Hva er det som er mitt hovedproblem?
 • Hva er det jeg selv skal passe på?
 • Hvorfor er det viktig at jeg gjør dette?

Kiosk

​Kiosken på Bærum sykehus

Kiosken finner du i sykehusets resepsjon.

Spesielle åpningstider

Åpningstider for kiosken:

Mandag–fredag: kl. 08:00–18:00.
Lørdag–søndag: kl. 11:00–17:00.

   
   

Normale åpningstider:

Mandag–torsdag: kl. 08:00–20:00.
Fredag: kl. 08:00–19:00.
Lørdag–søndag: kl. 11:00–19:00.

Kjæledyr og andre dyr

​Det er ikke tillatt å ha med dyr inn i noen av våre lokaler. Dette av hensyn til allergikere og strenge hygienekrav. Forbudet gjelder ikke servicehunder.

Ta kontakt med avdelingen du skal til dersom du har behov for å ha med servicehund

Koronavirus / Coronavirus - hjelp oss å hindre smitte

Koronavirus / Coronavirus

Andre virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Mat, drikke og ernæring

Mat og drikke til inneliggende pasienter

Som pasient hos oss får du alle måltidene servert. Det finnes også mulighet for selvbetjening i enkelte avdelinger. Måltidenes innhold og når de serveres vil variere fra avdeling til avdeling. Informasjon om dette får du på avdelingen der du er innlagt.

Allergier og spesielle behov

Vi tilbyr kost ut fra sykdomstilstand og diagnose, mat med tilpasset konsistens og tilpasser måltidet til pasientens behov når det er nødvendig.

Pris/kostnad

Mat som serveres til pasienter koster ikke pasienten noe.
Du kan også kjøpe mat selv ved kantiner, kiosker og automater. Da informeres det om hvor mye det koster på stedet.

Dokumentasjon og oppfølging av ernæring

For å ivareta pasientens behov har vi tilrettelagt for screening av ernæringsstatus hos alle inneliggende pasienter. Vi dokumenterer ernæringsstatus, ernæringsplan og ernæringsinntak. Dette føres i pasientjournalen for å kunne gi best mulig oppfølging.

Mat til pasienter på dagbehandling eller en kort tur innom sykehuset

Vi serverer et måltid etter behandling ved de fleste avdelinger med dagbehandling over flere timer.

Mat til pårørende og besøkende

Det finnes kantiner, kiosker og automater på sykehusene. Der har alle anledning til å kjøpe mat og drikke. Pris oppgis på stedet. Automatene er døgnåpne.

Ansatte, pårørende og andre besøkende har ikke anledning til å forsyne seg fra maten til pasientene. Dette gjelder også der det er selvbetjening for pasientene. I spesielle tilfeller kan helsepersonell servere mat til pårørende.

Åpningstider for kantiner og kiosker kan du se her

Minibank

​Minibank på sykehuset

Sykehuset har ikke minibank. Du kan betale med kort og ta ut penger i sykehusets kiosk.

Mobiltelefon

​Det er tillatt å bruke mobiltelefon ved sykehuset. Vi oppfordrer imidlertid alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter.

Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Det er et gratis trådløst nettverk for pasienter, pårørende og besøkende på sykehuset som du kan koble deg til fra din smarttelefon.

Offentlig transport til og fra sykehuset

​Offentlig transport til og fra Bærum sykehus

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om transporttilbud

Besøksadresse: Sogneprest Munthe-kaas vei 100, Gjettum.

Bærum sykehus ved Sandvika, vest for Oslo. Kommer du med tog, må du gå av i Sandvika og evt ta taxi eller buss til sykehuset. Bussen stopper ca 100 meter fra hovedinngangen.

Parfyme på sykehusene

​Enkelte pasienter tåler ikke parfymelukt. Derfor har Vestre Viken prosedyre for uniformbruk, der helsepersonell i hvit eller grønn uniform ikke skal bruke parfyme. Det er derimot ikke totalt parfymeforbud for pasienter og pårørende, annet enn ved Lungeposten (Medisin 2) ved Drammen sykehus. På avdelinger med kreft- eller lungepasienter blir det påpekt at man bør vise hensyn dersom besøkende har sterk parfymelukt. Dersom en pasient ikke tåler parfyme legger vi til rette for å ivareta pasienten så godt som mulig i forhold til dette hensynet.

Parkering

Parkering ved Bærum sykehus

Generell info

Det er parkeringsplass med totalt 600 plasser ca. 300 meter fra sykehusets hovedinngang. Det kan til tider være stort press på disse, så vi anbefaler at pasienter og besøkende benytter offentlig transport så langt det er mulig.

Det kan til tider være vanskelig å finne parkering ved sykehuset. Derfor er det viktig at du beregner god tid, slik at du rekker timen. Kommer du for sent kan det i verste fall bety at du må få ny time en annen dag, så ring avdelingen du skal til hvis du blir forsinket.

 
Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier fra 15 minutter opp til 3–5 timer. Se skiltingen der du parkerer.

De vanlige parkeringsplassene langs fasaden ved sykehusets hovedinngang er kun for rask av- og påstigning. Derfor er det kun lov å stå 15 minutter på disse plassene. HC-plassene som også ligger like ved hovedinngangen er det ikke slik tidsrestriksjon på.

Ved akuttmottaket er det egen regulering med parkering uten betaling i inntil én time for akutte nødstilfeller.
 

Betaling

Det er mulig å betale med både kort og kontanter.
Enkelte steder er det også mulig å betale med parkerings-app.

Tidsrommet du må betale innenfor og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra Aimo Park, kommunen eller annen parkeringsleverandør. Se skiltingen og info på automatene.

Mer info om priser for parkering på Bærum sykehus sine parkeringsområder finner du på Aimo Parks nettsted

Mer info om priser for parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Bærum kommunes nettsted

NB! Det er egne ordninger for ansatte.

     

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Parkering utenfor områder som er merket som parkeringsplass er forbudt og ilegges kontrollavgift umiddelbart. Dette gjelder døgnet rundt, hele året.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Aimo Park, ikke sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.
 

El-bil parkering

Pasienter og besøkende ved Bærum sykehus har tilgang til 10 plasser med ladestasjon for el-bil.

Alle ladbare motorvogner har tilgang til å benytte ladeplasser for el-bil.
Dette inkluderer også ladbar hybrid.

Plassene for el-bil er ikke reserverte.

På plassene for el-bil er det tilgang til å lade med vanlig støpsel alle steder.

Parkeringstiden er begrenset til 3–5 timer, som på normale parkeringsplasser.

Det er ikke gratis parkering for el-biler på plasser for el-bil, eller på vanlige parkeringsplasser.

   

Handikapp-parkering

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

HC-plasser finner du på følgende steder:

 • Ved hovedinngangen til sykehuset
 • På parkeringsplass 16, før blodgiverplassene
 • På parkeringsplass 17, foran legevaktens inngang
 • Se kart over parkeringsplassene lenger opp på siden
   

Blodgivere

Blodgivere har egne reservert plasser. Se parkeringsplass 16 på kartet. Ved disse plassene står det skilt med teksten: «P Reservert Blodgivere. Kun med P-bevis».

Blodgivere får tilsendt parkeringsbevis der de fyller inn aktuell dato. Beviset skal legges synlig i bilens frontrute.

Pasienthotell

​Vi har ikke hotell for pasienter og pårørende ved sykehuset.

Personlige eiendeler

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

Røykfritt sykehus

Alle sykehusene i Vestre Viken er røykfrie.

Det er totalforbud mot å røyke innendørs, og på utsiden er det bare tillatt å røyke på anviste plasser.

Det er ikke lov å røyke i nærheten av inngangspartiene. Dette er fordi pasienter skal slippe å bli utsatt for tobakksrøyk på vei til eller fra behandling.

Røykeområdene er godt skiltet de fleste steder, spør eventuelt de ansatte i avdelingen. ​

Dersom pasienter har behov for det, kan noen av avdelingene være behjelpelige med nikotinerstatning (tyggegummi eller plaster) etter forespørsel.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Sykehusoppholdet - hva bør du ta med deg?

 • ​Ta med den faste medisinen du bruker. Det kan ta tid å få tilsvarende medisin fra apoteket.
 • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
 • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
 • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
 • Hjelpemidler du er avhengig av: for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander du tar med deg til sykehusoppholdet. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg og lar verdisaker ligge hjemme.

På sykehus er streng hygiene en viktig faktor for å kunne gi god behandling til våre pasienter. Det er derfor et generelt forbud mot å ta med dyr inn i bygninger på sykehusområdet.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset eller annet behandlingssted. Du kan fotografere og filme så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

WiFi - Trådløst nettverk

Slik kobler du til trådløst internett på sykehuset:

1. Sjekk at du er koblet til Wi-Fi fra enheten din (PC, nettbrett, mobil)

2. Velg nettverket «SykehusGjest» eller «HelseSorOst»

3. Når du er koblet til åpnes et vindu der du må opprette ny bruker. Dersom det ikke kommer opp nytt vindu må du åpne nettleseren på nytt for å opprette og aktivere brukeren din.

4. Skriv inn fornavn, etternavn og ditt mobilnummer og trykk på send inn

5. Du får SMS med brukernavn og passord. Åpne nettleseren igjen, skriv disse inn, velg gjestebruker og trykk på logg inn

Nå er du koblet til og kan surfe på gjestenettverket.

Merk
Dersom du bruker mobiltelefon eller nettbrett med 4G, Bluetooth eller annen nettverksoppkobling kan disse noen ganger koble deg på et annet nettverk. Derfor bør du prøve å skru av dette hvis du har problemer.

Bruker du mobiltelefon eller nettbrett kan fremgangsmåten variere noe utfra hvilken nettleser du bruker. Noen ganger må man skrive inn en nettadresse for at startsiden for gjestenettverket skal vises. For eksempel: www. vestreviken.no

Fant du det du lette etter?