Kirurgisk avdeling, Bærum sykehus

Kirurgisk avdeling har ansvar for diagnostikk og behandling av pasienter med mage/tarm -, hormon - og urologi ved urinveissykdommer. Vi har også ansvar for all plastikk- og overvektskirurgi i hele Vestre Viken. Avdelingen håndterer både akutte og planlagte innleggelser og består av kirurgisk sengepost, kirurgisk poliklinikk og dagkirurgisk seksjon.

Fant du det du lette etter?