HELSENORGE

Kirurgisk sengepost 2, Drammen sykehus

Vi utreder og behandler pasienter med brystkreft, kreft i skjoldbruskkjertelen og pasienter med karlidelser og gynekologiske lidelser. 

Fant du det du lette etter?