HELSENORGE

Kirurgisk sengepost 3, Drammen sykehus

Vi behandler øre-, nese- og halssykdommer, øyesykdommer og urologiske lidelser. Pasienter overføres til sengeposten etter planlagte eller akutte operasjoner. Vi gir aktiv og lindrende behandling i forbindelse med akutt sykdom eller kreftproblematikk.

Fant du det du lette etter?