HELSENORGE

Avdeling for bildediagnostikk (røntgen)

Vi er lokalisert på Vestre Vikens fire sykehus i tillegg til Hallingdal sjukestugu. Vi utfører bildediagnostikk og bildeveiledet behandling på inneliggende og polikliniske pasienter som er henvist fra primær- og spesialisthelsetjenesten. Vi legger stor vekt på høy kvalitet i diagnostikk og pasientbehandling, god service og tilgjengelighet samt godt samarbeid med henvisende leger. Vi driver forskning, fagutvikling og utdanning av spesialister.

Fant du det du lette etter?