Avdeling for laboratoriemedisin

Vi tilbyr et helhetlig laboratorietilbud med stor bredde og kompetanse, både for innlagte pasienter på sykehusene i Vestre Viken og for pasienter i kontakt med primærhelsetjenesten. Våre fagfolk utgjør samlet sett det største og mest kompetente fagmiljøet i vårt nedslagsområde. Avdelingen har drift med lab på alle de fire sykehusene i Vestre Viken i tillegg til Hallingdal sjukestugu.

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord: 03525
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Blodgiving, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodgiving-berum-sykehusBlodgiving, Bærum sykehusBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodgiving-drammen-sykehusBlodgiving, Drammen sykehusBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/behandlinger/blodgiving-hallingdal-sjukestuguBlodgiving, Hallingdal sjukestuguBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodgiving-kongsberg-sykehusBlodgiving, Kongsberg sykehusBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodgiving, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodgiving-ringerike-sykehusBlodgiving, Ringerike sykehusBBlodgivingBlodgivingBlodgivingBlodgiving
Blodprøve, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodprove-berum-sykehusBlodprøve, Bærum sykehusBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodprove-drammen-sykehusBlodprøve, Drammen sykehusBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/behandlinger/blodprove-hallingdal-sjukestuguBlodprøve, Hallingdal sjukestuguBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodprove-kongsberg-sykehusBlodprøve, Kongsberg sykehusBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve
Blodprøve, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/behandlinger/blodprove-ringerike-sykehusBlodprøve, Ringerike sykehusBBlodprøveBlodprøveBlodprøveBlodprøve

Arrangementer

Blodbanken, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-berum-sykehusBlodbanken, Bærum sykehus
Blodbanken, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-drammen-sykehusBlodbanken, Drammen sykehus
Blodbanken, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-hallingdal-sjukestuguBlodbanken, Hallingdal sjukestugu
Blodbanken, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-kongsberg-sykehusBlodbanken, Kongsberg sykehus
Blodbanken, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/blodbanken-ringerike-sykehusBlodbanken, Ringerike sykehus
Laboratoriet, Hallingdal sjukestuguhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/laboratoriet-hallingdal-sjukestuguLaboratoriet, Hallingdal sjukestugu
Laboratoriet, Kongsberg sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/laboratoriet-kongsberg-sykehusLaboratoriet, Kongsberg sykehus
Laboratoriet, Ringerike sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/laboratoriet-ringerike-sykehusLaboratoriet, Ringerike sykehus
Medisinsk biokjemi, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-biokjemi-berum-sykehusMedisinsk biokjemi, Bærum sykehus
Medisinsk biokjemi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-biokjemi-drammen-sykehusMedisinsk biokjemi, Drammen sykehus
Medisinsk mikrobiologi, Bærum sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-mikrobiologi-berum-sykehusMedisinsk mikrobiologi, Bærum sykehus
Medisinsk mikrobiologi, Drammen sykehushttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-medisinsk-diagnostikk/avdeling-for-laboratoriemedisin/medisinsk-mikrobiologi-drammen-sykehusMedisinsk mikrobiologi, Drammen sykehus

Fant du det du lette etter?