HELSENORGE

Blodbanken, Hallingdal sjukestugu

Hallingdal sjukestugu har tappestasjon for blodgivere. Blodet som tappes fraktes til Ringerike sykehus for viderebehandling, og blodproduktene blir bl.a. brukt til pasienter på sjukestugu. Dessuten har Luftambulansen på Ål egen avtale om å få levert blod til kritisk syke eller skadde pasienter som trenger blodoverføring.

Fant du det du lette etter?