HELSENORGE

Medisinsk biokjemi, Drammen sykehus

Medisinsk biokjemi har ansvaret for prøvetaking og analysering av prøver tatt på inneliggende og polikliniske pasienter på Drammen sykehus. Det er ikke timebestilling for å ta blodprøve, men har du fått en rekvisisjon, må rekvisisjonen tas med. Har du rekvisisjon fra lege utenfor sykehuset, må du kontakte din fastlege for prøvetaking. Vi utfører analyser innen fagområdene medisinsk biokjemi, allergi, proteiner og klinisk farmakologi. Belastningsundersøkelser som jern- og laktosebelastning krever timebestilling.

Fant du det du lette etter?