HELSENORGE

Medisinsk mikrobiologi, Bærum sykehus

Vår lab tilbyr effektive og gode mikrobiologiske analyser til pasienter på sykehus, ved andre helseinstitusjoner, og i primærhelsetjenesten. Laboratoriet er akkreditert, og alle kvalitetssystemer er bygget opp i henhold til dette.
Akkreditering: Test 195 i henhold til ISO/NS 15189.

Fant du det du lette etter?