HELSENORGE

Mammografibussene

Vestre Viken har det nasjonale ansvaret for prosjektering,  anskaffelser, konstruksjon og teknisk drift av mobile enheter (mammografibussene) for Mammografiprogrammet. 

mammografibussene

Mammografibussene har høy teknisk kvalitet og standard og er utrustet med venterom, resepsjon, røntgenrom og spiserom. Bussene er godkjente av Arbeidstilsynet som permanent arbeidsplass.

Høy utnyttelse

Det er cirka 40.000 kvinner som blir screenet hvert år i våre fire mammografibusser. Våre måltall for produksjon og teknisk oppe-tid på utstyret er over 98 prosent.

Det er radiografer fra Brystdiagnostisk senter (BDS) i de forskjellige fylkene som utfører screeningen. Som regel er det tre radiografer som betjener bussene.

Vi har et oppsett med noenlunde faste runder annet hvert år. Rutene settes opp i samarbeid med Kreftregisteret. 
Invitasjon til screening sendes ut fra Kreftregisteret i regi av Mammografiprogrammet.

Bussene våre

Bussen "Emma" går runder i Troms og Finnmark fylke.
Bussen "Kaiia" brukes for det meste i Nordland fylke, men også i Møre og Romsdal fylke.
Bussen "James" brukes i Vestland fylke, men også andre steder ved behov.
Bussen "Frøya" brukes i Trøndelag fylke, men også i en rekke kommuner sør i Norge.

Vi har også to busser innredet med kontorløsninger for ulike typer av helseundersøkelser. De har blant annet blitt brukt til den landsomfattende 40-åringsundersøkelsen med fokus på hjerte- og karsykdommer, helseundersøkelsen HUNT 2 og 3 i Trøndelag fylke, Mor og barn-undersøkelsen i Vestland fylke (tidligere Hordaland) og helseundersøkelsen OPPHED i Innlandet fylke (tidligere Oppland og Hedemark).

Vi kan påta oss nye typer av oppdrag innen mobile kjøretøy for helseundersøkelser. Resurser til personell, investeringer og drift må i så fall tilføres avdelingen.

Her kan du se en reportasje fra NRK om mammografibussen


Fant du det du lette etter?