Klinikk for prehospitale tjenester

Prehospitale tjenester (PHT) er en tverrgående klinikk som leverer tjenester til både spesialist- og primærhelsetjenesten, samt direkte til publikum. PHT er en beredskapsorganisasjon som skal balansere sin drift mellom å tilby befolkningen akuttmedisinsk prehospital beredskap og behandling, samt effektiv pasienttransport med luftambulanse, ambulanse, helseekspress, helsebuss og taxi.

Les mer om Klinikk for prehospitale tjenester

Klinikk for prehospitale tjenester

Tjenesten jobber systematisk med å prioritere rett hastegrad og transportmiddel etter pasientens behov. Kjerneoppgavene er akuttmedisinsk nødmeldetjeneste (AMK), akuttmedisinsk beredskap (ambulanse, luftambulanse, helseekspress og helsebuss), pasienttransport og utdanning av fagarbeidere i ambulansefag. PHT har ansvaret for alle kommunene i Buskerud, Svelvik og Sande i Vestfold og Jevnaker i Oppland.

Kontakt

Oppmøtested
Klinikkledelsen holder til i 1. etasje i Wergelands gate 10 i Drammen.
Telefon
Sentralbord: 03525
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Arrangementer

  • Kurs i akuttmedisin

    Ambulanseavdelingen i Vestre Viken arrangerer kurs i akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell, samt for allmennleger som skal opprettholde sin spesialitet.

Ambulansehttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/ambulanseAmbulanse
AMK - medisinsk nødtelefon 113https://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/amk-medisinsk-nodtelefon-113AMK - medisinsk nødtelefon 113
Luftambulansehttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/luftambulanseLuftambulanse
Pasientreiserhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-prehospitale-tjenester/pasientreiserPasientreiser

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.