Ambulanseavdelingen

Vestre Viken driver ambulansetjeneste i Buskerud, samt kommunene Sande, Svelvik og Jevnaker. Totalt er ambulansene spredt på 15 stasjoner i dette området. Dersom du blir akutt syk eller skadet er ambulansepersonellet ofte de første du møter i Vestre Viken. Ambulansepersonellet skal sørge for trygg akuttmedisinsk behandling og transport til lege eller sykehus.

Les mer om Ambulanseavdelingen

Ambulanseavdelingen

Ambulansetjenesten utgjør sammen med kommunehelsetjenesten den akuttmedisinske beredskapen der du bor. Det er AMK-sentralen som styrer og koordinerer ambulansene. Der har de til enhver tid oversikt over hvor ambulansene er. Ambulansetjenesten i Vestre Viken er en godkjent opplæringsinstitusjon som driver utdanning av fagarbeidere i ambulansefag.

Kontaktinformasjon

Telefon
Sentralbord: 03525
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Fant du det du lette etter?