HELSENORGE

AMK - medisinsk nødtelefon 113

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) besvarer alle telefonhenvendelser vedrørende akutt sykdom og skade (113). Vi har profesjonelle hjelpere på vakt hele døgnet for å motta nødmeldinger og koordinere ressurser. AMK Vestre Viken har ansvaret for nødmeldetjenesten i gamle Buskerud fylke, nå en del av Viken fylke. 

Fant du det du lette etter?