Luftambulanse

Prehospitale tjenester i Vestre Viken har det medisinske ansvaret for Luftambulansen på Ål. Luftambulansen rykker primært ut til pasienter med akutt sykdom eller skade utenfor sykehus, men utfører også overflytninger av spesielt behandlingstrengende pasienter mellom sykehus, samt en del søk- og redningsoppdrag.

Les mer om Luftambulanse

Luftambulanse

En del utrykninger foregår med uniformert legebil. Det skjer i situasjoner hvor åstedet er nær basen, eller under værforhold som hindrer bruk av helikopter.

Basen på Ål ble opprettet i 1994 og er en av landets 12 sivile luftambulansebaser. Vestre Viken bemanner Luftambulansen med anestesileger fra eget helseforetak, mens Norsk Luftambulanse AS er operatør som bemanner helikopteret med pilot og redningsmann.

Basen ligger i nær tilknytning til Hallingdal sjukestugu og er samlokalisert med bilambulansen på stedet.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?