Pasientreiser

Pasientreiser har ansvar for pasienters reise til og fra offentlig godkjent behandling. Det er ditt lokale helseforetak som har ansvar for pasientreiser, og som dekker utgiftene knyttet til reisen. Reiser du uten rekvisisjon må du selv legge ut for kostnadene og søke refusjon i etterkant. Reiser du med rekvisisjon vil din behandler bestille reisen for deg.

Kontakt

Telefon
Pasientreiser: 05515 / Vestre Viken sentralbord: 03525
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen