Klinikk for psykisk helse og rus

Vi har et av Norges mest komplette tilbud innen fagfeltet. Våre avdelinger gir behandling for et bredt spekter av lidelser innenfor voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri samt rus og avhengighet – med riktig fagkunnskap og kvalifiserte spesialister. Vi har omlag 1 800 årsverk fordelt på cirka 2 600 ansatte, og har behandlingssteder i Buskerud, Asker kommune og Bærum kommune.
 

Vi har en tverrgående organisering som omfatter fem disktriktspsykiatriske sentre (DPS), en sykehusavdeling, en avdeling for rus og avhengighet (ARA), en barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), samt en forsknings- og utviklingsavdeling (FoU).

 

Se oversikt over avdelingene våre helt nederst på siden.

Fant du det du lette etter?