HELSENORGE

Akutt ambulant team, Asker DPS

Vi gir en rask vurdering av psykisk tilstand og behovet for øyeblikkelig hjelp til pasienter over 18 år fra Asker kommune, som henvises til akutt hjelp fra fastlege.  Vi vurderer på hvilket nivå pasienten bør få behandling og gir korttidsbehandling til pasienter med psykiske lidelser, eventuelt i kombinasjon med rusmiddelproblemer.

Fant du det du lette etter?