Forebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPS

Vi følger opp og behandler gravide og småbarnsforeldre (med barn i alderen 0-6 år) fra Asker og Bærum som har rusproblemer eller psykiske helsevansker. Familieteamet fokuserer på barn og foreldreskap og har også tilbud til pårørende. Vi samarbeider tett samarbeid med kommunene. Du trenger ikke henvisning for å få råd og veiledning hos oss. Vi er tilknyttet Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP).

Les mer om Forebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPS

Forebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPS

Vår rolle

Vi leverer et forebyggings- og behandlingstilbud til gravide og småbarnsforeldre som strever med psykisk helse eller rus. Hos oss møter du psykiatrisk sykepleier, sosionom, psykolog og/eller jordmor.

Vår oppgave er å gi oppfølging, støtte og veiledning til mor og/eller far med fokus på barnets behov og foreldrerollen.

Tilbudet er gratis og rettet mot gravide og foreldre med barn i alderen 0–6 år som bor i Asker og Bærum.

Hvorfor ta kontakt med oss?

Under svangerskapet og i barnets første leveår legges mye av grunnlaget for en sunn utvikling. Psykiske vansker eller rus hos mor eller far kan belaste familielivet og barnet. Kontakt oss hvis du er gravid eller har foreldreansvar samtidig som du strever med psykisk helse eller rus.
 
Hvis du ønsker kontakt, kan du henvende deg via din fastlege, jordmor, helsesøster eller den du har kontakt med i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Du kan også ta direkte kontakt selv. Telefonnummer ligger lenger ned på denne siden.

Dette kan vi hjelpe deg med

 • Svangerskapskontroller hos jordmor tilpasset dine behov.
 • Samtaler med fokus på tilknytning til barnet i magen.
 • Forebygging av uønskede svangerskaps- og barselreaksjoner.
 • Veiledning knyttet til barnets utvikling og hva det trenger.
 • Samtaler om forholdet mellom foreldre og barn.
 • Bistand i møte med hjelpeapparatet, og å være en «følgesvenn» til andre instanser.

Slik jobber vi

 • Vi er opptatt av å bidra til best mulig fysisk og psykisk helse for foreldre og barn.
  Når du er gravid, bistår vi i forberedelse til fødsel og barseltid.
 • Vi gir deg støtte og veiledning i foreldrerollen og ønsker å bidra til at barnet ditt får gode utviklingsmuligheter.
 • Vi kobler inn andre hjelpeinstanser hvis du trenger det.
 • Vi kan enten komme hjem til deg, eller du kan komme til vårt kontor.
 • Tilbudet er fleksibelt og tilpasses den enkelte families behov og livssituasjon.

Det er lurt å be om hjelp tidlig

For å kunne gi deg og din familie best mulig hjelp, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig. Vi kan følge deg/dere fra du er blitt gravid og, hvis du trenger det, frem til barnet begynner på skolen.

Ring gjerne hvis du er bekymret for hvordan dine helseutfordringer påvirker deg i svangerskapet eller i kontakten med barnet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i tredje etasje i Stasjonskvartalene (Skysstasjonen 11) i Asker sentrum. Inngang fra gateplan, oppgang B.
Telefon
Telefon 66 75 16 70 eller 952 18 870 .
mandag - fredag 08:00–15:30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Skysstasjonen i Asker
Besøksadresse
Skysstasjon 11B(Kart)
1383 Asker
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Hjelp oss å hindre smitte

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.