Forebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPS

Vi følger opp og behandler gravide og småbarnsforeldre (med barn i alderen 0-6 år) fra Asker og Bærum som har rusproblemer eller psykiske helsevansker. Familieteamet fokuserer på barn og foreldreskap og har også tilbud til pårørende. Vi samarbeider tett samarbeid med kommunene. Du trenger ikke henvisning for å få råd og veiledning hos oss. Vi er tilknyttet Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP).

Les mer om Forebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPS

Forebyggende familieteam i Asker og Bærum, Asker DPS

Vår rolle

Vi leverer et forebyggings- og behandlingstilbud til gravide og småbarnsforeldre som strever med psykisk helse eller rus. Hos oss møter du psykiatrisk sykepleier, sosionom, psykolog og/eller jordmor.

Vår oppgave er å gi oppfølging, støtte og veiledning til mor og/eller far med fokus på barnets behov og foreldrerollen.

Tilbudet er gratis og rettet mot gravide og foreldre med barn i alderen 0–6 år som bor i Asker og Bærum.

Hvorfor ta kontakt med oss?

Under svangerskapet og i barnets første leveår legges mye av grunnlaget for en sunn utvikling. Psykiske vansker eller rus hos mor eller far kan belaste familielivet og barnet. Kontakt oss hvis du er gravid eller har foreldreansvar samtidig som du strever med psykisk helse eller rus.
 
Hvis du ønsker kontakt, kan du henvende deg via din fastlege, jordmor, helsesøster eller den du har kontakt med i kommunen eller spesialisthelsetjenesten. Du kan også ta direkte kontakt selv. Telefonnummer ligger lenger ned på denne siden.

Dette kan vi hjelpe deg med

 • Svangerskapskontroller hos jordmor tilpasset dine behov.
 • Samtaler med fokus på tilknytning til barnet i magen.
 • Forebygging av uønskede svangerskaps- og barselreaksjoner.
 • Veiledning knyttet til barnets utvikling og hva det trenger.
 • Samtaler om forholdet mellom foreldre og barn.
 • Bistand i møte med hjelpeapparatet, og å være en «følgesvenn» til andre instanser.

Slik jobber vi

 • Vi er opptatt av å bidra til best mulig fysisk og psykisk helse for foreldre og barn.
  Når du er gravid, bistår vi i forberedelse til fødsel og barseltid.
 • Vi gir deg støtte og veiledning i foreldrerollen og ønsker å bidra til at barnet ditt får gode utviklingsmuligheter.
 • Vi kobler inn andre hjelpeinstanser hvis du trenger det.
 • Vi kan enten komme hjem til deg, eller du kan komme til vårt kontor.
 • Tilbudet er fleksibelt og tilpasses den enkelte families behov og livssituasjon.

Det er lurt å be om hjelp tidlig

For å kunne gi deg og din familie best mulig hjelp, vil vi gjerne at du tar kontakt med oss så tidlig som mulig. Vi kan følge deg/dere fra du er blitt gravid og, hvis du trenger det, frem til barnet begynner på skolen.

Ring gjerne hvis du er bekymret for hvordan dine helseutfordringer påvirker deg i svangerskapet eller i kontakten med barnet.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i tredje etasje i Stasjonskvartalene (Skysstasjonen 11) i Asker sentrum. Inngang fra gateplan, oppgang B.
Telefon
Telefon 66 75 16 70 eller 95 21 88 70 .
mandag - fredag 08:00–15:30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Skysstasjonen i Asker
Besøksadresse
Skysstasjon 11B(Kart)
1383 Asker
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Avbestille eller endre time

Betaling (gebyr) hvis du ikke møter til timen

Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.

Informasjon om hvordan du avlyser eller endrer time finner du under avsnittet «Avlyse eller endre time» på denne siden.

Betaling for timen

​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel.

 I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta evt. med dokumenatasjon).

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Har du fått frikort? Husk å ta det med til timen

Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
Les mer om frikort hos helsenorge.no

Ta med bankkort
Sykehusene våre har ikke lenger noe system for å ta imot kontanter og ønsker derfor at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss.

Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

Norske statsborgere har i de fleste tilfeller rett til gratis behandling, eller behandling mot en relativt liten egenandel innenfor det norske helsevesenet, men det er mange situasjoner der personer kan falle utenfor denne ordningen, eller hvor det finnes andre ordninger. Noen eksempler på dette kan være at du ikke har norsk personnummer, at du ikke er norsk statsborger, at du er flyktning eller asylsøker, at du er EØS-borger eller utenlandsk student, arbeidstaker, pensjonist eller turist som ønsker helsehjelp i Norge mfl.

Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss.

Dekning av reiseutgifter

For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

Du kan lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

   

Normal info om dekning av reiseutgifter

Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

Egenandel og frikort

​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

Les mer om egenandel og frikort

Helseekspressen

​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

Koronavirus / Coronavirus - hjelp oss å hindre smitte

Koronavirus / Coronavirus

Andre virus

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Ta bilder eller video?

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset eller annet behandlingssted. Du kan fotografere og filme så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

Fant du det du lette etter?