HELSENORGE

Nevropsykologisk poliklinikk, Asker DPS

Vi utreder og diagnostiserer nevrologiske utviklingsforstyrrelser og sykdommer som er assosiert med kognitiv svikt fra alle kommunene som tilhører Vestre Viken. Vi kartlegger funksjonsnivå og gir råd om tilrettelegging og andre aktuelle tiltak. Pasienter henvises til oss fra andre deler av spesialisthelsetjenesten eller fastlege.

Fant du det du lette etter?