Nevropsykologisk poliklinikk, Asker DPS

Vi tilbyr nevropsykologiske tjenester for personer som er bosatt i alle kommunene i Vestre Viken.

Les mer om Nevropsykologisk poliklinikk, Asker DPS

Nevropsykologisk poliklinikk, Asker DPS

Formålet med en nevropsykologisk utredning er å avklare om pasientens problemer kan skyldes funksjonsforstyrrelse i hjernen. Det kan for eksempel være nødvendig etter slag mot hodet (etter trafikkuhell eller andre ulykker), anoxi-/hypoxi-skader (for lite oksygen til hjernen), utviklingsforstyrrelser (Aspergers Syndrom, ADHD, lærevansker og lignende) eller vurdering av følgetilstander etter hjerneslag, for å nevne noen problemstillinger.

Vi gjør undersøkelser med tanke på differensialdiagnostisk vurdering, funksjonskartlegging og forløpsvurdering. På bakgrunn av dette, kan vi gi råd om tilrettelegging og andre aktuelle tiltak.

Henvisninger fra spesialisthelsetjenesten og fastleger. Pasienten betaler vanlig egenandel som hos spesialist/poliklinikk.


 

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Skysstasjonen 11 i Asker sentrum. Inngang fra gateplan, oppgang B.                                                    
Telefon
Sentalbord: 03525 / Direkte: 66 75 16 70
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Skysstasjonen i Asker

Besøksadresse
Skysstasjon 11B(Google maps)
1383 Asker
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten