ARA, Blakstad

Vi holder til på Blakstad sykehus, 10 minutter fra Asker sentrum. Vi tilbyr behandling til pasienter med rusavhengighet og psykiske lidelser. 

Les mer om ARA, Blakstad

ARA, Blakstad

Varighet på behandlingen hos oss er inntil 16 uker. Behandlingen vil være delt inn i 12 ukers døgnbehandling etterfulgt av 4 uker som dagpasient. Behandlingen er i hovedsak basert på frivillighet og gis til voksne. I tillegg tar vi imot pasienter som blir innlagt etter Lov om kommunale helse – og omsorgstjenester (Helse- og Omsorgstjenesteloven §§ 10- 2 og 10- 4).

I behandlingsperioden vil det være tett samarbeid mellom pasient, pårørende, kommunen, poliklinikk og øvrig spesialisthelsetjeneste. Det vil også være fokus på hva som skal skje med pasienten etter utskrivelse fra døgn. Pasienten og de ulike aktørene må samarbeide om nødvendig behandling, ettervern og hvor dette skal tilbys. Som en del av en helhetlig behandling vil pasienten tilbys pakkeforløp for TSB (Tverrfaglig Spesialisert Rusbehandling).   

Behandlingen ved seksjonen innebærer en kombinasjon av:
• Individuell rettet behandling
• Gruppeterapi
• Miljøterapi
• Fysisk aktivitet
• Undervisning   

Vi har 12 døgnplasser. Fellesarealer som spiserom, stue, besøksrom, vaskerom og grupperom er fordelt på to etasjer.
Vi samarbeider med fritidsavdelingen ved Blakstad sykehus, hvor det blant annet er tilgang på treningsrom.
Vi bruker friluftsområdene i Aker og Bærum, både marka og sjøen, sommer som vinter.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i bygg 3 på Blakstad sykehus. Se mer i lenken til høyre.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 66 75 19 20 / Vaktrom: 66 75 19 10 / Seksjonsleder: 66 75 19 06
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Blakstad, bygg 3
Besøksadresse
Strandveien 35(Kart)
1392 Vettre
Telefon
ARA Blakstad: 66 75 12 10 | Sentralbord: 03525

Døgnbehandling av rusmiddelproblemerhttps://vestreviken.no/behandlinger/dognbehandling-av-rusmiddelproblemerDøgnbehandling av rusmiddelproblemerDDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighetDøgnbehandling, rusavhengighet

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.