ARA, Drammen

Vi holder til i Drammen og tar imot pasienter med behov for avrusning på døgnbasis. Vi har 13 plasser. Behandlingen er i hovedsak basert på frivillig innleggelse og gis til voksne av begge kjønn.

Les mer om ARA, Drammen

ARA, Drammen

I tillegg til frivillig innleggelse tar vi også imot pasienter som blir innlagt etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) §10-3, § 10-2 og §10-4.

Vi samarbeider tett med somatisk sykehus og andre avdelinger i klinikken.

Behov for henvisning til døgn kan blant annet være:

 • Avhengighet av flere rusmidler 
 • Injeksjonsbruk 
 • Omfattende blandingsbruk av rusmidler 
 • Tidligere komplikasjoner ved avrusning 
 • Samtidig alvorlige somatiske og/eller psykiske helseproblemer 
 • Oppstart, konvertering eller frivillig avslutning av substitusjonsbehandling

Pasienten bør henvises til poliklinisk avrusning hvis:

 • Pasienten ønsker poliklinisk avrusning
 • Lette til moderate abstinens symptomer
 • Ikke injeksjonsbruk
 • Begrenset blandingsbruk av rusmidler
 • Ikke tidligere komplikasjoner ved avrusning
 • Ikke samtidig alvorlige somatiske og/eller psykiske helseproblemer
 • Ikke kompliserende tilstander (f.eks. graviditet)

I gjennomsnitt varer et avrusningsopphold 10 døgn. Imidlertid er det behandler i samarbeid med pasienten som tilpasser liggetid til behovet.  
Det er også avgjørende hvilke type rusmiddel som ligger til grunn (dose), samt andre faktorer som somatisk helse.

Behandlingen består i medikamentell behandling, medisinsk observasjon ved nedtrapping av rusmidler og stabilisering ved hjelp av miljøterapi. Det tilbys ikke-medikamentell behandling som yoga og akupunktur.

Under oppholdet vil det være tett samarbeid mellom pasient, sykehuset / øvrig spesialisthelsetjeneste, samt med kommune.   
Det vil være fokus på hva som skal skje med pasienten etter utskrivelse fra døgn. Pasienten og de ulike aktørene må samarbeide om nødvendig behandling, ettervern og hvor dette skal tilbys. Det blir innkalt til samarbeidsmøte under innleggelse.

Som en del av en helthetlig behandling vil pasienten inngå i pakkeforløp for TSB-pasienter (tverrfaglig spesialisert rusbehandling).

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i Hauges gate 89A i Drammen. Vis a vis Fylkeshuset og Drammen legevakt.
Alle besøkende bes henvende seg i resepsjonen.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 86 17 00 / Vaktrom: 32 86 17 90
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Hauges gate 89 A, Drammen
Besøksadresse
Hauges gate 89 A(Kart)
3019 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525 | Haugesgt 89 A, Drammen: 32 86 17 00

Praktisk informasjon

Hjelp oss å hindre smitte

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

 • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
 • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
 • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.