Legemiddelassistert rehabilitering i Drammen

Vi tilbyr legemiddelassistert rehabilitering av personer med rusavhengighet.

Les mer om Legemiddelassistert rehabilitering i Drammen

Legemiddelassistert rehabilitering i Drammen

Behandling med opioidholdige legemidler (substitusjonsbehandling med metadon og buprenorfin) av opioidavhengighet (avhengighet av for eksempel heroin og morfin) har vist seg å redusere pasientens forbruk av opioider, redusere dødeligheten og bedre livskvaliteten.

Vi koordinerer og følger opp den enkelte pasient – i tett samarbeid med kommune, fastlege og apotek.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Hauges gate 89A i Drammen. Vis a vis Fylkeshuset og Drammen legevakt.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 86 17 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Hauges gate 89 A, Drammen

Besøksadresse
Hauges gate 89 A(Google maps)
3019 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten