Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Vi utreder og behandler barn og unge (0-18 år) med psykiske problemer. Vi yter også hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp. Vi tar del i det forebyggende arbeidet innenfor det barne- og ungdomspsykiatriske fagområdet. Vi driver kontinuerlig kvalitetssikring, utvikling og forskning, bidrar til brukermedvirkning og yter veiledning overfor kommunale samarbeidspartnere.

Les mer om Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA)

Behov for barne-/ungdomspsykiatrisk hjelp
Vi tar imot henvisninger (skriftlige) fra det kommunale hjelpeapparat og sykehus. I kommunene kan allmennleger, helsesøstre, pedagogisk/psykologisk tjeneste eller sosialkontor/barnevern ta initiativ til henvisning.
Alle henvisninger må gå via lege, barnevernsleder eller psykolog og henvisning må skje i samråd med foreldre for barn under 16 år. Ungdom over 16 år gir selv tillatelse til at henvisning sendes.

Behov for øyeblikkelig hjelp
Lokalpoliklinikkene våre har beredskap til å motta barn og ungdom (0–18 år) på dagtid (hverdager kl. 08:00–15:00) som har behov for øyeblikkelig hjelp. Ved behov for øyeblikkelig hjelp utenfor ordinær arbeidstid og i helger/høytider, skal legevakt kontaktes.
Hvilke problemer/situasjoner som utløser øyeblikkelig hjelp, blir vurdert ut fra forskrifter og alvorlighetsgrad.

Hvordan arbeider vi?
Barnet/ungdommen og foreldrene kommer som regel sammen til første samtale. Hovedmålet er å bli kjent og finne ut hva barnet/ungdommen/familien ønsker hjelp med og hva vi kan bidra med. Vi avtaler også om vi bør samarbeide med andre, og ofte innhenter vi informasjon fra bl.a. barnehage/skole, helsesøster eller andre kommunale instanser.
Vi foretar en kartlegging/utredning og/eller gir behandling/tiltak.

Personalet vårt
Personalet vårt består av leger, psykologer, pedagoger, sosionomer og andre personer med relevant utdanning, samt kontorfaglig personell.

Veiledning og konsultasjon
Ofte gis hjelpen også gjennom andre ved at vi gir:
• Veiledning til personalet i skoler, barnehager, barnevernsinstitusjoner og sykehusavdelinger, for å støtte dem i forståelse og vurdering av barn og unge som er henvist til oss.
• Konsultasjon til andre instanser for å bidra til deres egne vurderinger, forståelse og beslutninger når det gjelder barn og ungdom som strever men som vi ikke kjenner. Dette blir da gjort anonymt.

Kartlegging og utredning
Våre poliklinikker kartlegger/utreder vanskene på ulike måter, og kommer med forslag om videre behandling/tiltak.
• Registrering av barnet/ungdommens vansker av dem selv og av andre som kjenner dem godt.
• Pedagogisk kartlegging/observasjon.
• Medisinsk og psykiatrisk undersøkelse.
• Psykologisk undersøkelse.
• Noe kartlegging av omgivelsene rundt barnet/ungdommen (hjem/skole/fritid).

Behandling og tiltak
Målet for behandlingen kan noen ganger være å bearbeide vonde opplevelser og følelser, andre ganger å hjelpe foreldre og andre til å forstå og støtte barnet/ungdommen.
• Behandlingen kan bestå av samtaler med barnet/ungdommen alene, med hele familien, med søsken eller med foreldrene alene eller i grupper. Sammen med de minste barna brukes gjerne lek i sandkasse, tegning eller annet.
• Noen barn og ungdommer trenger også hjelp av medisiner som kan gjøre det lettere å konsentrere seg og å være sammen med andre, eller som kan hjelpe mot triste og tunge tanker.
• Vi deltar også i samarbeid med andre instanser, og kan være med og drøfte tilrettelegging og anbefale tildeling av ekstra ressurser (i skole, barnehage eller fritid).
• Ved behov samarbeider poliklinikken internt i avdelingen med seksjoner som har spisskompetanse på for eksempel spiseforstyrrelser, tvangslidelser eller psykose.

Les mer om vårt behandlingstilbud under "Behandling" nedenfor.


Kontakt

ADHD hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/adhd-hos-barn-og-ungeADHD hos barn og ungeAADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og ungeADHD hos barn og unge
Angst hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/angst-hos-barn-og-ungeAngst hos barn og ungeAAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og ungeAngst hos barn og unge
Asperger syndrom hos barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/asperger-syndrom-hos-barnAsperger syndrom hos barnAAsperger syndrom hos barnAsperger syndrom hos barnAsperger syndrom hos barnAsperger syndrom hos barn
Atferdsvansker hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/atferdsvansker-hos-barn-og-ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og ungeAtferdsvansker hos barn og unge
Depresjon hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/depresjon-hos-barn-og-ungeDepresjon hos barn og ungeDDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og ungeDepresjon hos barn og unge
Eksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/eksponering-med-responsprevensjon-erp-hos-barn-og-ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) hos barn og ungeEEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og ungeEksponering med responsprevensjon (ERP) - barn og unge
Familieterapi, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/familieterapi-bupaFamilieterapi, BUPAFFamilieterapi, BUPFamilieterapi, barne- og ungdomspsykiatriFamilieterapi, BUPFamilieterapi, BUP
Flerfamilieterapihttps://vestreviken.no/behandlinger/flerfamilieterapiFlerfamilieterapiFFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUPFlerfamilieterapi, BUP
Kognitiv miljøterapi, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/kognitiv-miljoterapi-bupaKognitiv miljøterapi, BUPAKKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapiKognitiv miljøterapi
Kognitiv terapi hos barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/kognitiv-terapi-hos-barn-og-ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKKognitiv terapi barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi hos barn og ungeKognitiv terapi barn og unge
Medikamentell behandling av ADHD barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-adhd-barn-og-ungeMedikamentell behandling av ADHD barn og ungeMADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandlingADHD hos barn og unge - medikamentell behandling
Medikamentell behandling av psykose, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/medikamentell-behandling-av-psykose-bupaMedikamentell behandling av psykose, BUPAMPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandlingPsykose - medikamentell behandling
Metakognitiv terapi, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/metakognitiv-terapi-bupaMetakognitiv terapi, BUPAMMetakognitiv terapiMetakognitiv terapiMetakognitiv terapiMetakognitiv terapi
Nevropsykologisk undersøkelse, barnhttps://vestreviken.no/behandlinger/nevropsykologisk-undersokelse-barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barnNevropsykologisk undersøkelse, barn
Poliklinisk behandling rus, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/poliklinisk-behandling-rus-bupaPoliklinisk behandling rus, BUPAPRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandlingRus-poliklinisk behandling
Psykoedukasjon, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykoedukasjon-bupaPsykoedukasjon, BUPAPPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjonPsykoedukasjon
Psykose - familie- og nettverksarbeid, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykose-familie-og-nettverksarbeid-bupaPsykose - familie- og nettverksarbeid, BUPAPFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeidFamilie- og nettverksarbeid
Psykose oppfølging, BUPAhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykose-oppfolging-bupaPsykose oppfølging, BUPAPPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølgingPsykose - oppfølging
Psykoselidelser hos barn og ungdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykoselidelser-hos-barn-og-ungdomPsykoselidelser hos barn og ungdomPPsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og ungePsykoser hos barn og unge
Psykososial behandling ved ADHD barn og ungehttps://vestreviken.no/behandlinger/psykososial-behandling-ved-adhd-barn-og-ungePsykososial behandling ved ADHD barn og ungePADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandlingADHD hos barn og unge - psykososial behandling
Tvangslidelser hos barn og ungdomhttps://vestreviken.no/behandlinger/tvangslidelser-hos-barn-og-ungdomTvangslidelser hos barn og ungdomTTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og ungeTvangslidelser hos barn og unge

Ambulant familieseksjon, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdelinghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/ambulant-familieseksjon-barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingAmbulant familieseksjon, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Asker BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/asker-bupAsker BUP
Bjerketun ungdomsseksjonhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/bjerketun-ungdomsseksjonBjerketun ungdomsseksjon
Bærum BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/berum-bupBærum BUP
Drammen BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/drammen-bupDrammen BUP
Fjellbrott ungdomsseksjonhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/fjellbrott-ungdomsseksjonFjellbrott ungdomsseksjon
Kongsberg BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/kongsberg-bupKongsberg BUP
Nevropsykiatrisk team, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdelinghttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/nevropsykiatrisk-team-barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdelingNevropsykiatrisk team, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Ringerike BUPhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/ringerike-bupRingerike BUP
Ungdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp og alvorlige spiseforstyrrelserhttps://vestreviken.no/avdelinger/klinikk-for-psykisk-helse-og-rus/barne-og-ungdomspsykiatrisk-avdeling-bupa/ungdomsseksjonen-for-oyeblikkelig-hjelp-og-alvorlige-spiseforstyrrelserUngdomsseksjonen for øyeblikkelig hjelp og alvorlige spiseforstyrrelser

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.