Drammen BUP

Vi utreder og behandler barn og unge (0-18 år) i Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik med psykiske problemer og yter hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp.

Les mer om Drammen BUP

Drammen BUP

Vi samarbeider med tjenesteytere i kommunen og tar del i det forebyggende arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse.

Vi er opptatt av kontinuerlig kvalitetssikring og fagutvikling, og vi ønsker å bidra til at våre brukere opplever medinnflytelse og medvirkning. Veiledning overfor kommunale og statlige samarbeidspartnere er også en viktig del av vårt arbeid.

Pasienter blir henvist til oss fra fastlege, barnevernsleder eller fra psykolog.
Undersøkelse og behandling hos fastlege eller andre deler av førstelinjen (kommunen) skal være forsøkt / vurdert før henvisning til oss.

 

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Rådhusgata 33 i Drammen. Inngang fra gateplan.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 86 15 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Rådhusgata 33, Drammen

Besøksadresse
Rådhusgata 33(Google maps)
3015 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten