Ringerike BUP

Vi utreder og behandler barn og unge (0-18 år) i Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole, Jevnaker, Krødsherad, Modum, Nes, Ringerike og Ål med psykiske problemer og yter hjelp til deres familier, inkludert øyeblikkelig hjelp.

Les mer om Ringerike BUP

Ringerike BUP

Vi samarbeider med tjenesteytere i kommunen og tar del i det forebyggende arbeidet for å bedre barn og unges psykiske helse.

Vi er opptatt av kontinuerlig kvalitetssikring og fagutvikling, og vi ønsker å bidra til at våre brukere opplever medinnflytelse og medvirkning. Veiledning overfor kommunale og statlige samarbeidspartnere er også en viktig del av vårt arbeid.

Pasienter blir henvist til oss fra fastlege, barnevernsleder eller fra psykolog.
Undersøkelse og behandling hos fastlege eller andre deler av førstelinjen (kommunen) skal være forsøkt / vurdert før henvisning til oss.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i eget bygg ved siden av Ringerike sykehus.

Vårt team på Ål har kontor ved Hallingdal Sjukestugu.

Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 11 65 60
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Besøksadresser og praktisk informasjon

Psykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Ringerike BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/psykiske-lidelser-hos-barn-og-unge-pakkeforlop-ringerike-bupPsykiske lidelser hos barn og unge pakkeforløp, Ringerike BUPPPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløpPsykiske lidelser hos barn - pakkeforløp
Spiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Ringerike BUPhttps://vestreviken.no/behandlinger/spiseforstyrrelser-hos-barn-og-ungdom-pakkeforlop-ringerike-bupSpiseforstyrrelser hos barn og ungdom - pakkeforløp, Ringerike BUPSSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og ungeSpiseforstyrrelser hos barn og unge

Fant du det du lette etter?