FACT, Bærum DPS

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer. FACT, Bærum DPS består av medarbeidere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, og målet er at pasientene skal få helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte. Pasienten får tett oppfølging i perioder hvor han/hun er sårbar eller syk og mindre oppfølging i stabile faser. I perioder hvor pasienten ikke klarer å møte til time, oppsøker teamet pasienten. FACT, Bærum DPS følger også opp pasienten ved innleggelse på sykehus.

Fant du det du lette etter?