HELSENORGE

FACT, Bærum DPS

FACT (Flexible Assertive Community Treatment) kan oversettes til fleksibel aktivt oppsøkende behandling for innbyggere med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer.
   

FACT, Bærum DPS består av medarbeidere fra både spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Målet er at du som pasient skal få helhetlige og koordinerte tjenester som er tilpasset den enkelte.
   

Er du pasient hos oss får du tett oppfølging i perioder du er sårbar eller syk og mindre oppfølging i stabile faser.
   

I perioder du ikke klarer å møte til time, reiser vi ut til deg.
   

FACT, Bærum DPS følger også opp pasienter ved innleggelse på sykehus.

Fant du det du lette etter?