Poliklinikk for rus og avhengighet, Bærum DPS

Vi gir tverrfaglig spesialisert rusbehandling til befolkningen i Bærum kommune.

Les mer om Poliklinikk for rus og avhengighet, Bærum DPS

Poliklinikk for rus og avhengighet, Bærum DPS

Målet er å sørge for et spesialisert behandlingstilbud som gir bedre helse og livskvalitet til dem som har behov for behandling for rus- eller spilleavhengighet og deres pårørende.

Vi har en helhetlig tilnærming til personer som strever med avhengighet, og har kompetanse til å utrede, behandle og veilede i forhold til psykiske lidelser, sosiale forhold og somatiske sykdommer i tilknytning til avhengighet.

Vi har et godt samarbeid med Bærum kommune, spesielt kommunale tiltak innen rus- og psykisk helse og fastlegene.

Målgruppen er primært personer med problemer knyttet til avhengighet fra 18 år og oppover. Vi gir et poliklinisk utrednings- og behandlingstilbud til pasienter med ulike former for rusmiddelavhengighet (alkohol, illegale stoffer og legemidler), i tillegg til at vi har behandlingstilbud til personer med spilleavhengighet.

Vi har ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Vi har også tilbud til pårørende og voksne barn av avhengige.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i 3. og 4. etasje i Kredittkassegården i Sandvika, adressen er Rådmann Halmrasts vei 7. Inngang fra gateplan i gågaten.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 67 81 43 50 / 67 81 43 00
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
Fra 15. mai til 15. september er telefontiden 08.00-15.00
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Vanedannende legemidler, Bærum DPShttps://vestreviken.no/behandlinger/vanedannende-legemidler-berum-dpsVanedannende legemidler, Bærum DPSVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler