Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Vi gir tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, med rus- og avhengighetsproblematikk og mennesker med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse.

Les mer om Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Vi gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og psykisk helsevern (PHV) som retter seg mot mennesker i behov av sammensatte tjenester.
Vi gir pasientbehandling til personer med alvorlig psykisk lidelse, ruslidelser og samtidig alvorlig lidelse og ruslidelse.
Vi tilbyr kartlegging, utredning og behandling, samt tilbud til pårørende.
Vi er opptatt av å tilby hjelp så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske (tidlig intervensjon), aktiv brukermedvirkning og arbeid for å fremme psykisk helse.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Øvre Strandgate 2 i Drammen sentrum. Inngang fra gateplan mot Drammenselva.  Alle besøkende bes henvende seg i resepsjonen i 2. etasje.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 86 18 00 / TIPS: 971 40 743
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Øvre Strandgt 2, Drammen

Besøksadresse
Øvre Strandgate 2(Google maps)
3018 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Vanedannende legemidler, Drammen DPShttps://vestreviken.no/behandlinger/vanedannende-legemidler-drammen-dpsVanedannende legemidler, Drammen DPSVVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler