Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Vi gir tilbud til mennesker med alvorlige psykiske lidelser, med rus- og avhengighetsproblematikk og mennesker med samtidig psykisk lidelse og ruslidelse.

Les mer om Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Vi gir tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) og psykisk helsevern (PHV) som retter seg mot mennesker i behov av sammensatte tjenester.
Vi gir pasientbehandling til personer med alvorlig psykisk lidelse, ruslidelser og samtidig alvorlig lidelse og ruslidelse.
Vi tilbyr kartlegging, utredning og behandling, samt tilbud til pårørende.
Vi er opptatt av å tilby hjelp så tidlig som mulig når en blir bekymret for et annet menneske (tidlig intervensjon), aktiv brukermedvirkning og arbeid for å fremme psykisk helse.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i Øvre Strandgate 2 i Drammen sentrum. Inngang fra gateplan mot Drammenselva.  Alle besøkende bes henvende seg i resepsjonen i 2. etasje.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32861800 / TIPS: 97140743
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Øvre Strandgt 2, Drammen
Besøksadresse
Øvre Strandgate 2(Google maps)
3018 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Har du vært i utlandet?

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året? Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Problemer med vanedannende legemidler, rus og avhengighetsbehandling, Drammen DPShttps://vestreviken.no/behandlinger/problemer-med-vanedannende-legemidler-rus-og-avhengighetsbehandling-drammen-dpsProblemer med vanedannende legemidler, rus og avhengighetsbehandling, Drammen DPSPVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.