Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Vi gir behandling til personer med alvorlig psykisk lidelse, ruslidelser og samtidig psykisk lidelse og ruslidelse, innenfor fagfeltene tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer (TSB) og psykisk helsevern (PHV).
Les mer om Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Tjenestene omfatter kartlegging, utredning og behandling, samt tilbud til pårørende. Vi er særlig opptatt av aktiv brukermedvirkning og ønsker å samarbeide med våre pasienter om å styrke livsmestring og sosial deltakelse.

Vi har samarbeid med NAV om psykisk helse og arbeid (jobbmestrende oppfølging og individuell jobbstøtte), og har jobbspesialister knyttet til hvert av teamene i seksjonen.

Vi jobber for å fremme tidlig intervensjon ved bekymring for psykoseutvikling (TIPS), og vi har lav terskel for å tilby vurdering når noen henvender seg med en bekymring for seg selv eller andre.  Vi kan ta i mot slike bekymringer på telefon: 971 40 743.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Øvre Strandgate 2 i Drammen sentrum. Inngang fra gateplan mot Drammenselva. Henvend deg til resepsjonen i 2. etasje, som er åpen kl. 08:00–15:30.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 86 18 00 / TIPS: 971 40 743
mandag - fredag 08:00–15:30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Øvre Strandgt 2, Drammen
Besøksadresse
Øvre Strandgate 2(Kart)
3018 Drammen
Telefon
Sentralbord: 03525
E-post

Praktisk informasjon

Hjelp oss å hindre smitte

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Sosiale medier - huskeregler

​Stadig flere pasienter og pårørende velger å dele sine opplevelser på sosiale medier og blogger. Stort sett er dette positivt, men vi håper du tar hensyn til andre pasienter og våre ansatte.

Huskeregler:

  • Ikke del informasjon om andre som det er sannsynlig at de selv ikke ville ha offentliggjort
  • Ikke publiser bilder eller identifiser andre uten at de har gitt tillatelse til det på forhånd
  • Hvis du er i tvil om noe er greit å skrive, ikke skriv det

Takk for at du tar hensyn!

Gi oss gjerne synspunkter på behandlingen og servicen du har fått.
Det kan du gjøre ved å gå til nettsiden vår om ris og ros. Tilbakemeldingene dine blir da formidlet til den eller de det gjelder, og du kan få svar om hvordan saken er håndtert.

Problemer med vanedannende legemidler, rus og avhengighetsbehandling, Drammen DPShttps://vestreviken.no/behandlinger/problemer-med-vanedannende-legemidler-rus-og-avhengighetsbehandling-drammen-dpsProblemer med vanedannende legemidler, rus og avhengighetsbehandling, Drammen DPSPVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidlerVanedannende legemidler

Fant du det du lette etter?