HELSENORGE

Seksjon for psykisk helse, rus og avhengighet, Drammen DPS

Vi gir behandling til personer med alvorlig psykisk lidelse, ruslidelser og samtidig psykisk lidelse og ruslidelse, innenfor fagfeltene tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelproblemer (TSB) og psykisk helsevern (PHV).
Fant du det du lette etter?