HELSENORGE

Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

I FOU-avdelingen bruker vi kunnskapen vår til å forske på og utvikle psykisk helse og rus som fag. I dette arbeidet bruker vi mange forskjellige metoder, slik som å la pasienter være med på å bestemme hva det skal forskes på og hvordan forskningen kan gjøres. Det er viktig for oss at både forskningen og fagutviklingen påvirker pasientbehandlingen på en positiv måte, slik at det er nyttige for både pasienter og pårørende.

Forskningsnyheter fra Vestre Viken

Fant du det du lette etter?