Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

Våre kjerneoppgaver er en likeverdig satsning på forskning og fagutvikling som er nyttig for pasienttilbudet i sykehuset.

Les mer om Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

Forsknings- og utviklingsavdelingen, Psykisk helse og rus

Forskning innebærer å skaffe ny kunnskap, mens fagutviklingen skal sørge for at kunnskapen tas i bruk i sykehuset. Organiseringen av forskning og fagutvikling i samme enhet er bevisst og viktig for at de to virksomhetene skal styrke hverandre gjensidig.

Prosjektene skal være nyttige for både pasienter og pårørende, og vi søker å samarbeide med brukere i størst mulig grad.

Avdelingen har 12 medarbeidere. Klinikken har rundt 50 prosjekter gående til enhver tid. Vi tilbyr råd og veiledning til de ansatte i alle faser av prosjekter.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til på Psykiatrisk avdeling Lier, Fossveien 27, 3403 Lier.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 80 44 94
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.