Seksjon for akutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPS

Vi tilbyr behandling av pasienter som har behov for akutt og øyeblikkelig hjelp-vurdering.

 

Les mer om Seksjon for akutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPS

Seksjon for akutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPS

Formålet vårt er å sikre rask, helhetlig og mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste i akutte psykiske krisesituasjoner, der hvor kommunale ø-hjelpstiltak ikke er tilstrekkelige. Henvisning fra fastlege/legevakt må foreligge.

Vi har poliklinisk og ambulant virksomhet, samt seks døgnplasser. Vi tilbyr kortvarig oppfølging og har fokus på videreføring til annen type behandling/tjeneste, basert på faglige vurderinger av pasientens behov.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Vi holder til i 2. etasje i Kongsberg DPS (eget bygg ved siden av Kongsberg sykehus). Ta trapp eller heis fra vestibylen. Gå til venstre når du kommer opp i 2. etasje.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 72 58 50
mandag - fredag 08.00-15.30
Akutt/ø-hjelp vurdering kl. 08:00-20:00 (mandag-fredag). Ved behov for ø-hjelps innleggelser utover dette kontaktes Psykiatrisk avdeling Lier. Vi har vakttelefon hele døgnet.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Wergelands vei 2, Kongsberg
Besøksadresse
Wergelands vei 2(Kart)
3613 Kongsberg
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Hjelp oss å hindre smitte

Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

Send oss klage/avvik, forbedringsforslag eller ros

Vi ønsker dine synspunkter og tilbakemeldinger på våre tjenester - enten du er pasient, pårørende eller helsepersonell.

Se hvordan du går frem for å klage, gi ros eller hjelpe oss å bli bedre

Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.