Seksjon for akutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPS

Vi tilbyr behandling av pasienter som har behov for akutt og øyeblikkelig hjelp-vurdering.

 

Les mer om Seksjon for akutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPS

Seksjon for akutt psykiatri, poliklinikk og døgn, Kongsberg DPS

Formålet vårt er å sikre rask, helhetlig og mer tilgjengelig spesialisthelsetjeneste i akutte psykiske krisesituasjoner, der hvor kommunale ø-hjelpstiltak ikke er tilstrekkelige. Henvisning fra fastlege/legevakt må foreligge.

Vi har poliklinisk og ambulant virksomhet, samt seks døgnplasser. Vi tilbyr kortvarig oppfølging og har fokus på videreføring til annen type behandling/tjeneste, basert på faglige vurderinger av pasientens behov.

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i 2. etasje i Kongsberg DPS (eget bygg ved siden av Kongsberg sykehus). Ta trapp eller heis fra vestibylen. Gå til venstre når du kommer opp i 2. etasje.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 72 58 50
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
Akutt/ø-hjelp vurdering kl. 08:00-20:00 (mandag-fredag). Ved behov for ø-hjelps innleggelser utover dette kontaktes Psykiatrisk avdeling Lier. Vi har vakttelefon hele døgnet.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Wergelands vei 2, Kongsberg

Besøksadresse
Wergelands vei 2(Google maps)
3613 Kongsberg
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten