Seksjon for elektiv psykiatri, døgn, Kongsberg DPS

Vi tilbyr planlagt døgnbehandling av pasienter med psykiske lidelser.

Les mer om Seksjon for elektiv psykiatri, døgn, Kongsberg DPS

Seksjon for elektiv psykiatri, døgn, Kongsberg DPS

Vi disponerer 13 senger til planlagte innleggelser, hvorav en seng er reservert som brukerstyrt plass.

Vi har et åpent heldøgnstilbud. 

Måten vi tenker og handler på - og hvordan dette kan påvirke følelser og utløse kroppslige reaksjoner (kognitiv miljøterapi) er det bærende element i behandlingen, og det jobbes med bevisstgjøring og kunnskap om egen lidelse og mestringsmåter.


 

Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i 2. og 3. etasje på Kongsberg distriktspsykiatriske senter, i Wergelandsveien 2 i Kongsberg. Ta trapp eller heis fra vestibylen, og til høyre når du kommer opp.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 72 58 50
mandag08.00-15.30
tirsdag08.00-15.30
onsdag08.00-15.30
torsdag08.00-15.30
fredag08.00-15.30
E-post
Postadresse

Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Wergelands vei 2, Kongsberg

Besøksadresse
Wergelands vei 2(Google maps)
3613 Kongsberg
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten