Seksjon for poliklinikk psykiatri, områder rus/avhengighet og psykose, Kongsberg DPS

Vi tilbyr behandling til personer med psykose og til pasienter med kombinasjonen rus- og avhengighetsproblematikk og psykiske lidelser.

Les mer om Seksjon for poliklinikk psykiatri, områder rus/avhengighet og psykose, Kongsberg DPS

Seksjon for poliklinikk psykiatri, områder rus/avhengighet og psykose, Kongsberg DPS

Vi er inndelt i et psykoseteam og et ROP-team (rus og psykiatri).
 
Psykoseteamet er et spesialteam som griper inn tidlig (tidlig intervensjon) og tilbyr behandling av mennesker med lidelser som innebærer psykose eller fare for psykotisk utvikling.
 
ROP-teamet (rus og psykiatri) er et behandlingstilbud til personer over 15 år med rus- og avhengighetsproblematikk og psykiske lidelser.
Behandlingen hos oss foregår poliklinisk.

 

 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Psykoseteamet holder til i modulbygget ved siden av Kongsberg sykehus, inngang sør, i Drammensveien 4.

ROP-teamet holder til i 1. etasje på Kongsberg distriktspsykiatriske senter i Wergelandsveien 2 i Kongsberg.

Pasienter henvender seg i ekspedisjonen før timen.

Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32 72 58 50
mandag - fredag 08.00-15.30
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Besøksadresser og praktisk informasjon

Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), rus og avhengighetsbehandling, Kongsberg DPShttps://vestreviken.no/behandlinger/samtidige-alvorlige-rusmiddelproblemer-og-psykiske-lidelser-rop-pasienter-rus-og-avhengighetsbehandling-kongsberg-dpsSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP-pasienter), rus og avhengighetsbehandling, Kongsberg DPSSSamtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)Samtidige alvorlige rusmiddelproblemer og psykiske lidelser (ROP)

Fant du det du lette etter?