Akuttseksjon C, Blakstad

Vi mottar pasienter over 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern.

Les mer om Akuttseksjon C, Blakstad

Akuttseksjon C, Blakstad

Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordstrussel, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk.

Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. I dette inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individualsamtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.


Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i bygg 1 på Blakstad. Dette er det siste murbygget på høyre hånd innerst på området. Akuttseksjon C ligger i andre etasje med inngang fra gateplan i enden av bygget. All henvendelse skjer ved å ringe på døren i andre etasje.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Vaktrom: 66 75 14 00
mandagTilgjengelig hele døgnet.
tirsdagTilgjengelig hele døgnet.
onsdagTilgjengelig hele døgnet.
torsdagTilgjengelig hele døgnet.
fredagTilgjengelig hele døgnet.
lørdagTilgjengelig hele døgnet.
søndagTilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen

Blakstad, bygg 1

Besøksadresse
Strandveien 35(Google maps)
1392 Vettre
Telefon
Sentralbord: 03525