Akuttseksjon C, Blakstad

Vi mottar pasienter over 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern.

Les mer om Akuttseksjon C, Blakstad

Akuttseksjon C, Blakstad

Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, selvmordstrussel, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk.

Innleggelsene skjer på frivillig eller tvunget grunnlag. I dette inngår diagnostisk utredning, avklaring og oppstart av nødvendig akuttpsykiatrisk behandling - herunder symptomlindring, individualsamtaler, miljøterapi og medikamentell behandling.


Kontakt

Oppmøtested
Vi holder til i bygg 1 på Blakstad. Dette er det siste murbygget på høyre hånd innerst på området. Akuttseksjon C ligger i andre etasje med inngang fra gateplan i enden av bygget. All henvendelse skjer ved å ringe på døren i andre etasje.
Telefon
Sentralbord: 03525 / Vaktrom: 66751400
mandag - søndag Tilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Blakstad, bygg 1
Besøksadresse
Strandveien 35(Google maps)
1392 Vettre
Telefon
Sentralbord: 03525
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.