HELSENORGE

Akuttseksjon C, Blakstad

Vi mottar pasienter over 18 år som trenger øyeblikkelig hjelp-innleggelse i psykiatrisk sykehus, etter lov om psykisk helsevern.

Fant du det du lette etter?