HELSENORGE

BET-seksjon, Blakstad

BET står for basal eksponeringsterapi. Vi tilbyr intensiv døgnbehandling for mennesker med omfattende psykiske helseutfordringer.
 

Behandlingen ved seksjonen er rettet mot deg som i liten grad har hatt nytte av det ordinære tilbudet i spesialisthelsetjenesten i psykisk helsevern.
 

BET tilrettelegger for, fremmer og understøtter menneskets evne til å leve et selvstendig og kvalitativt godt liv. Med utgangspunkt i dine verdier vil du kunne lære deg å håndtere og forholde deg til dine psykiske helseutfordringer på en hensiktsmessig måte.
 

Alle som kommer til oss får tilbud om BET som medisinfri behandling dersom de ønsker det.

Fant du det du lette etter?