HELSENORGE

Seksjon psykose A, Blakstad

Vi tar imot pasienter over 18 år med alvorlige psykoselidelser og alvorlige psykoselidelser og samtidig rusmisbruk (ROP). Vi tilbyr behandling for denne målgruppen for hele befolkningen i Vestre Viken.

Fant du det du lette etter?