Seksjon psykose B, Blakstad

Vi tar imot pasienter over 18 år med vedvarende psykoselidelse og med betydelig funksjonsnedsettelse. Vi tilbyr behandling for denne målgruppen for hele befolkningen i Vestre Viken.

Les mer om Seksjon psykose B, Blakstad

Seksjon psykose B, Blakstad

Vi er en lukket seksjon med 12 døgnplasser, som er godkjent for tvungent psykisk helsevern for personer over 18 år.

Målgruppen omfatter mennesker med vedvarende psykoselidelse og med betydelig funksjonsnedsettelse.

Fokus hos oss er brukermedvirkning, pårørendesamarbeid og utstrakt samhandling med eksterne samarbeidspartnere.

Behandlingen skjer i tverrfaglige team. Den individuelle behandlingen kjennetegnes ved relasjonsorientert miljøterapi og psykoedukasjon (pasientene blir undervist i den psykiske sykdommen) med tanke på mestring.

Vi har fokus på recoveryorientert praksis. (Recovery = Bedringsprosesser som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser.)

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi holder til i bygg 2 på Blakstad, som er det nest siste murbygget på høyre hånd innerst på sykehusområdet.

Telefon
Ansvarsvakt/vaktrom: 66 75 11 30
mandag - søndag Tilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Blakstad, bygg 2
Besøksadresse
Strandveien 35(Kart)
1392 Vettre
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Parkering

​Parkering ved Blakstad sykehus

Det er parkeringsmuligheter for besøkende ved bygg 4, 5, 6, 9, og 14–28. Følg skiltingen på stedet.

 
Parkeringstid

Hvor lenge du kan stå parkert varier. Se skiltingen der du parkerer.
 

Betaling

Det er mulig å betale med både kort og kontanter.
Enkelte steder er det også mulig å betale med parkerings-app.

Tidsrommet du må betale innenfor og prisen på parkeringsplassen varierer utfra om du står på parkeringsplass fra Q-park, kommunen eller annen parkeringsleverandør. Se skiltingen og info på automatene.

Mer info om priser for parkering på Blakstad sykehus sine parkeringsområder finner du på Q-parks nettsted

Mer info om parkering på kommunale parkeringsplasser finner du på Asker kommunes nettsted

NB! Det er egne ordninger for ansatte.

    

Kontrollavgift (parkeringsbot)

Parkerer du utover tillatt tid vil du bli ilagt kontrollavgift, ikke få ny kortbelastning eller liknende.

Parkering utenfor områder som er merket som parkeringsplass er forbudt og ilegges kontrollavgift umiddelbart. Dette gjelder døgnet rundt, hele året.

Mottar du en kontrollavgift du er uenig i må du kontakte ansvarlig leverandør for parkeringsplassen. Dette er kommunen eller Q-park, ikke sykehuset eller Vestre Viken. Se skilt på stedet for hvem som er ansvarlig for parkeringsplassen.
 

El-bil parkering

Det er ikke dedikert parkeringsplass for el-bil ved Blakstad sykehus.
 

Handikapp-parkering

HC-plasser finner du ved bygg 1 (se side 5 i kartet fra Q-park) .

Parkering på HC-plass forutsetter at du har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Parkering er gratis på plasser merket med HC dersom du er bevegelseshemmet og har gyldig og synlig oblat.

Dersom det ikke er ledig HC-plass trenger du ikke betale for parkering på vanlig parkeringsplass, så lenge du er bevegelseshemmet og har gyldig oblat fra kommunen synlig i frontruten.

Fant du det du lette etter?