Seksjon psykose B, Blakstad

Vi tar imot pasienter over 18 år med vedvarende psykoselidelse og med betydelig funksjonsnedsettelse. Vi tilbyr behandling for denne målgruppen for hele befolkningen i Vestre Viken.

Les mer om Seksjon psykose B, Blakstad

Seksjon psykose B, Blakstad

Vi er en lukket seksjon med 12 døgnplasser, som er godkjent for tvungent psykisk helsevern for personer over 18 år.

Målgruppen omfatter mennesker med vedvarende psykoselidelse og med betydelig funksjonsnedsettelse.

Fokus hos oss er brukermedvirkning, pårørendesamarbeid og utstrakt samhandling med eksterne samarbeidspartnere.

Behandlingen skjer i tverrfaglige team. Den individuelle behandlingen kjennetegnes ved relasjonsorientert miljøterapi og psykoedukasjon (pasientene blir undervist i den psykiske sykdommen) med tanke på mestring.

Vi har fokus på recoveryorientert praksis. (Recovery = Bedringsprosesser som fremmer muligheter og tro på at mennesket kan leve meningsfulle og tilfredsstillende liv, selv om man har psykiske problemer eller lidelser.)

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Vi holder til i bygg 2 på Blakstad, som er det nest siste murbygget på høyre hånd innerst på sykehusområdet.

Telefon
Ansvarsvakt/vaktrom: 66 75 10 15
mandag - søndag Tilgjengelig hele døgnet.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Blakstad, bygg 2
Besøksadresse
Strandveien 35(Kart)
1392 Vettre
Telefon
Sentralbord: 03525
Fant du det du lette etter?
Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.