HELSENORGE

Seksjon psykose B, Blakstad

Vi tar imot pasienter over 18 år med vedvarende psykoselidelse og med betydelig funksjonsnedsettelse. Vi tilbyr behandling for denne målgruppen for hele befolkningen i Vestre Viken.

Fant du det du lette etter?