HELSENORGE

Seksjon utviklingshemming og autisme, Blakstad

Vi gir tilbud til barn, ungdom og voksne med psykisk utviklingshemming og autismediagnoser, med alvorlige psykiatriske symptomer og atferdsvansker. Vi tilbyr behandling for denne målgruppen for hele befolkningen i Vestre Viken.

 

Tjenestene våre blir i hovedsak tilbudt poliklinisk, men ved spesielle behov har vi tre sengeplasser.
Vi har et særskilt spesialisthelsetjenesteansvar etter kap. 9 i Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.

Fant du det du lette etter?