HELSENORGE

Sikkerhetsseksjon, Blakstad

Vi mottar pasienter over 18 år og ivaretar utredning og behandling av voldsrisiko. Vi ivaretar denne pasientbehandlingen for befolkningen i hele Vestre Viken. Vi har også et poliklinisk tilbud til enkelte pasienter med behov for oppfølging i etterkant av innleggelse.

Fant du det du lette etter?