HELSENORGE

FACT-S Teamet

FACT-Sikkerhet gir aktivt oppsøkende behandling for personer med alvorlig psykisk lidelse og eventuelt rusproblemer med tilleggsproblematikk knyttet til forhøyet voldsrisiko, herunder personer dømt til behandling. Oppfølgingen skal bidra til vekst hos pasientene samtidig som samfunnsvernet ivaretas ved forebygging av voldshendelser.

Fant du det du lette etter?