HELSENORGE

Ringerike DPS

Ringerike distriktpsykiatriske senter (DPS) tilbyr utredning og behandling av psykiske lidelser og rusavhengighet til den voksne befolkningen i Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Jevnaker kommune.

Fant du det du lette etter?