Seksjon døgnbehandling, Ringerike DPS

Vi tilbyr døgnbehandling til den voksne befolkningen i Ringerike, Hole, Modum, Krødsherad, Flå, Nes, Gol, Ål, Hemsedal, Hol og Jevnaker kommune.

Les mer om Seksjon døgnbehandling, Ringerike DPS

Seksjon døgnbehandling, Ringerike DPS

Vi er en del av Ringerike DPS og består at tre team.

Ambulant team
Vi tilbyr behandling av personer over 18 år som har behov for vurdering, eller oppleves av seg selv eller andre å være i en akutt psykisk krise. Pasienter som allerede går i behandling, men som har så store problemer at de av og til trenger hjelp mellom behandlingsavtaler, pasienter som venter på behandling og som uten hjelp er krisetruet, samt pasienter som har vært innlagt og som fortsatt strever med opplevelse av krise etter utskrivelse.
Vi skal forebygge unødvendige innleggelser og redusere bruk av tvang og krenkelse i forbindelse med nødvendige innleggelser. I tillegg skal vi bidra til å støtte opp om pasientens egen mestringsevne og pasientens nettverk.

Elektiv team
Vi tilbyr behandling av personer over 18 år med psykiske lidelser som henvises til behandling gjennom sin fastlege, sosialtjenesten eller andre institusjoner innen spesialisthelsetjenesten. Henvisninger blir vurdert i ukentlige inntaksmøter.
Pasienter blir alltid innkalt til vurderingssamtale i forkant av en eventuell innleggelse.

Akutt team
Vi mottar personer over 18 år som trenger innleggelse i DPS-seng, etter lov om psykisk helsevern.
Årsaken til innleggelse kan være psykose, angst/depresjon, suicidalitet, personlighetsforstyrrelse, reaktiv krise og disse eventuelt i kombinasjon med rusproblematikk.
Innleggelsene skjer på frivillig grunnlag og skjer på ukedager inntil kl. 20.00, ikke i helger eller helligdager. Alle henvendelser ved behov for akutt psykisk hjelp skjer gjennom fastlege/legevakt, vaktordningen ved Ringerike DPS og akuttseksjonene ved Psykiatrisk avdeling Blaklakstad. Etter kl. 20.00 og i helger/helligdager går alle henvendelser via Blakstad.

Kontakt

Oppmøtested
Fra Hønefoss: Følg E16 i retning Oslo. Ta av ved enden av Steinsletta mot Selte. Følg veien i ca. 2 km til første kryss. Ta til høyre. Følg veien i ca. 2 km til neste kryss. Ta til venstre. Følg veien i ca. 2 km til skilt merket Ringerike Sykehus, psykiatrisk døgnavdeling. Følg skilting fram til avdelingen.


Fra Oslo: Følg E16 ut på Steinsletta. Ta først avkjøring til venstre i retning Selte. Følg samme veibeskrivelse som over.

Telefon
Sentralbord: 03525 / Direkte: 32166830 / Ambulant team: 32166815 / Akutt team: 32166809 / Elektiv team: 32166805 / Vakttelefon: 32166808
mandag - fredag 08.00-15.30
Vaktnummer etter kl. 15.30.
E-post
Postadresse
Vestre Viken HF
Postboks 800
3004 Drammen
Røyse
Besøksadresse
Skinnillveien 56(Google maps)
3530 Røyse
Telefon
Sentralbord: 03525

Praktisk informasjon

Har du vært i utlandet?

​Har du arbeidet i helsevesenet eller mottatt helsehjelp utenfor Norden i løpet av det siste året? Det kan for eksempel være innleggelse på sykehus, omfattende poliklinisk behandling eller besøk hos tannlege. Da må fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika (for eksempel MRSA). Be fastlegen sende deg prøvesvaret før timen hos oss og ta det med når du kommer på sykehuset.

Prestetjenesten

​Vestre Viken tilbyr samtale med sykehusprest til pasienter og pårørende som ønsker det. Sykehusprestetjenestens formål er å støtte og veilede enkeltmenneskers og gruppers søken etter mening og håp i møte med kriser, sykdom, aldring og død.

Les mer:

Prestetjenesten

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.