Klinisk etikkomité, psykisk helse og rus

Klinisk etikkomité (KEK) er rådgivende i etiske spørsmål. Den er et forum for diskusjon av vanskelige problemstillinger der løsningene ikke er opplagte, hverken før avgjørelser blir tatt eller i ettertid.

Les mer om Klinisk etikkomité, psykisk helse og rus

Klinisk etikkomité, psykisk helse og rus

Klinisk etikkomité (KEK) skal sørge for en bred drøfting av vanskelige etiske dilemma som kan oppstå i behandlingshverdagen. KEK vil medvirke til å heve etisk kompetanse i helsefaglige spørsmål ved å arrangere seminar, undervisning etc. Komiteen kan gi råd, men konkluderer ikke på vegne av de involverte.
Pasienter, pårørende og ansatte kan ta kontakt med KEK for råd. MERK: KEK er ikke et klageorgan og har ikke sanksjonsmyndighet.

Hvordan kontakte klinisk etikkomité?

Henvendelser om konkrete saker skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten.
Pasienter og pårørende skal henvende seg via e-post på postmottak@vestreviken.no 
Det er viktig at kontaktinformasjon til den som melder kommer godt frem. Ikke skriv fødselsnummer i e-post, kun navn og telefonnummer.

Nasjonalt mandat for KEK

 • Bidra til økt etisk bevisstgjøring og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.
 • Bidra til økt forståelse av forhold mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene.
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til økt evne til å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemma.
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før eller etter at avgjørelser er tatt.
 • Gi råd om hvordan konkrete etiske problem kan løses.
 • Bidra til helseforetakenes kvalitetsarbeid.
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i religions- og livssynsspørsmål.

Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak (pdf)

Etikk i helsetjenesten (uio.no)

Om KEK

 • Alle helseforetakene er pålagt å ha en klinisk etikkomité.
 • KEK er faglig knyttet opp mot Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • KEK er tverrfaglig sammensatt og oppnevnt av administrerende direktør.

Medlemmer

  Kontaktinformasjon

  Telefon
  Sentralbord 03525
  Alle ansatte, pasienter og pårørande kan kontakte KEK. Sakene skal være anonymiserte. NB! Sensitive opplysinger må ikke sendes på e-post.
  E-post
  Postadresse
  Vestre Viken HF
  Postboks 800
  3004 DRAMMEN
  Grønland 32B
  Besøksadresse
  Grønland 32B, Drammen(Kart)

  Praktisk informasjon

  Betaling (gebyr) hvis du ikke møter til timen

  Dersom du har time hos oss og ikke kan møte til timen, må du avbestille eller endre timen senest 24 timer (kun hverdager) før avtalt tid. Hvis timen din er en mandag må du avbestille den senest fredagen før.

  Sier du ikke ifra om timeendring eller avbestilling innen fristen, må du betale gebyr for ikke å ha møtt til timen.

  Informasjon om hvordan du avlyser eller endrer time finner du under avsnittet «Avlyse eller endre time» på denne siden.

  Betaling for timen

  ​​Betaling for timer ved våre behandlingssteder

  Har du vært til undersøkelse eller behandling ved en av våre poliklinikker, må du betale egenandel.

   I enkelte tilfeller kan man være fritatt for egenandel ​(ta evt. med dokumenatasjon).

  NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

  Har du fått frikort? Husk å ta det med til timen

  Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.
  Les mer om frikort hos helsenorge.no

  Ta med bankkort
  Sykehusene våre har ikke lenger noe system for å ta imot kontanter og ønsker derfor at elektronisk betaling er hovedregel. Vi ber derfor om at du tar med bankkort når du møter hos oss.

  Er du ikke medlem av norsk folketrygd, kan det hende du må betale selv

  Norske statsborgere har i de fleste tilfeller rett til gratis behandling, eller behandling mot en relativt liten egenandel innenfor det norske helsevesenet, men det er mange situasjoner der personer kan falle utenfor denne ordningen, eller hvor det finnes andre ordninger. Noen eksempler på dette kan være at du ikke har norsk personnummer, at du ikke er norsk statsborger, at du er flyktning eller asylsøker, at du er EØS-borger eller utenlandsk student, arbeidstaker, pensjonist eller turist som ønsker helsehjelp i Norge mfl.

  Her kan du lese mer om situasjoner som kan medføre andre betalingsordninger

  Du kan også kontakte NAV for å finne ut mer om hvilke rettigheter du har før timen hos oss.

  Dekning av reiseutgifter

  For å hindre spredning av koronaviruset Covid-19 anbefaler Helsedirektoratet at du ikke bruker offentlig transport hvis du ikke må. Hvis du kan kjøre selv, eller bli kjørt til behandling oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre dette. Vestre Viken har også eget transporttilbud for pasienter som er mistenkt eller bekreftet smittet av Covid-19.

  Du kan lese mer om transporttilbud og dekking av kostnader til reise ved koronavirus Covid-19 på beredskapssiden

     

  Normal info om dekning av reiseutgifter

  Som pasient kan du ha rett til å få dekket utgifter du har hatt i forbindelse med reiser til og fra behandling.  Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

  Les mer om hvordan du går frem på helsenorge.no

  Egenandel og frikort

  ​Frikort får du når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, slik at du slipper å betale egenandeler for resten av kalenderåret.

  Ta med frikort hvis du har. Har du ikke frikort, må du betale egenandel. Hvis du ikke skal betale egenandel, må du ta med dokumentasjon på at du er fritatt.

  NB! Vær oppmerksom på at du uansett kan bli belastet for kostnader til materiell (f.eks. bandasje) som brukes under konsultasjonen, selv om du har frikort eller er fritatt fra å betale egenandel.

  Les mer om egenandel og frikort

  Helseekspressen

  ​Vestre Viken drifter Helseekspressen i Buskerud. Dette er busser med medisinsk utstyr ombord og som går til og fra Hallingdal, Numedal og Kongsberg mot Drammen og Oslo.

  Du må ha rekvisisjon eller innkalling til behandling for å få reise med Helseekspressen. Reisen må bestilles på telefonnummer 915 05 515 innen klokken 13:00 dagen før du skal dra.

  Tidtabeller og mer informasjon om Helseekspressen

  Koronavirus / Coronavirus - hjelp oss å hindre smitte

  Koronavirus / Coronavirus

  Andre virus

  Har du tidligere fått påvist antibiotikaresistente bakterier (MRSA, VRE, ESBL), må du gi oss beskjed. Har du arbeidet i helsetjenesten, fått tannbehandling eller behandling på legevakt eller sykehus utenfor Norden i løpet av de siste 12 månedene? Da må du be fastlegen din teste deg for bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika. Fastlegen vil sørge for at svaret kommer til sykehuset/behandlingsstedet.

  Ta bilder eller video?

  Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilder eller video, for eksempel som et minne fra tiden på sykehuset eller annet behandlingssted. Du kan fotografere og filme så lenge det er deg selv, pårørende eller venner som blir avbildet.

  Det er ikke lov å ta bilder av medpasienter eller ansatte uten at de har sagt at det er greit.

  Fant du det du lette etter?