Klinisk etikkomité, psykisk helse og rus

Klinisk etikkomité (KEK) er rådgivende i etiske spørsmål. Den er et forum for diskusjon av vanskelige problemstillinger der løsningene ikke er opplagte, hverken før avgjørelser blir tatt eller i ettertid.

Les mer om Klinisk etikkomité, psykisk helse og rus

Klinisk etikkomité, psykisk helse og rus

KEK skal sørge for en bred drøfting av vanskelige etiske dilemma som kan oppstå i behandlingshverdagen. KEK vil medvirke til å heve etisk kompetanse i helsefaglige spørsmål ved å arrangere seminar, undervisning etc. Komiteen kan gi råd, men konkluderer ikke på vegne av de involverte.
Pasienter, pårørende og ansatte kan ta kontakt med KEK for råd. MERK: KEK er ikke et klageorgan og har ikke sanksjonsmyndighet.

Hvordan kontakte klinisk etikkomité?

Henvendelser om konkrete saker skal være anonymisert eller basert på samtykke fra pasienten.
Pasienter og pårørende skal henvende seg via e-post på postmottak@vestreviken.no 
Det er viktig at kontaktinformasjon til den som melder kommer godt frem. Ikke skriv fødselsnummer i e-posten, kun navn og telefonnummer.

Nasjonalt mandat for KEK

 • Bidra til økt etisk bevisstgjøring og kompetanse om verdispørsmål knyttet til pasientbehandling.
 • Bidra til økt forståelse av forhold mellom klinisk-etiske problemstillinger og spørsmål knyttet til ressursbruk og prioriteringer i helseforetakene.
 • Bidra til at pasienter og pårørende blir godt ivaretatt i møte med spesialisthelsetjenesten.
 • Bidra til økt evne til å identifisere, analysere og avklare etiske problemer og dilemma.
 • Stimulere til systematisk etisk refleksjon og bistå i drøfting av konkrete etiske utfordringer før eller etter at avgjørelser er tatt.
 • Gi råd om hvordan konkrete etiske problem kan løses.
 • Bidra til helseforetakenes kvalitetsarbeid.
 • Være åpen og ikke-diskriminerende i religions- og livssynsspørsmål.

Nasjonalt mandat for kliniske etikkomiteer i helseforetak (pdf)

Etikk i helsetjenesten (uio.no)

Om KEK

 • Alle helseforetakene er pålagt å ha en klinisk etikkomité.
 • KEK er faglig knyttet opp mot Senter for medisinsk etikk ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.
 • KEK er tverrfaglig sammensatt og oppnevnt av administrerende direktør.

Medlemmer

  Kontaktinformasjon

  Telefon
  Sentralbord 03525
  Alle ansatte, pasienter og pårørande kan kontakte KEK. Sakene skal være anonymiserte. NB! Sensitive opplysinger må ikke sendes på e-post.
  E-post
  Postadresse
  Vestre Viken HF
  Postboks 800
  3004 DRAMMEN
  Grønland 32B
  Besøksadresse
  Grønland 32B, Drammen(Kart)
  Fant du det du lette etter?
  Vi trenger din hjelp for å forbedre nettsidene våre. Tilbakemeldingen din blir lest og håndtert, men vi får dessverre ikke besvart den. Husk å ikke sende personlig informasjon, for eksempel e-post, telefonnummer eller personnummer.